Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring (tidligere eierskifteforsikring) - Hva er det, og trenger jeg det?

Skal du selge bolig, har du ansvar i fem år etter salget for vesentlige skjulte feil ved boligen. Dette ansvaret er «objektivt», altså er du ansvarlig uten at du trenger å ha skyld i skadene. Disse reglene står i avhendingslovens § 3-9, 2. ledd. Som boligselger kan du med andre ord risikere å få et betydelig erstatningskrav flere år etter at du solgte boligen, for feil og mangler du ikke visste om. En boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring du kan kjøpe for å sikre deg selv mot slike krav.

Hva dekkes av boligselgerforsikringen?

Er boligen i dårligere stand enn det kjøperen har grunn til å regne med etter kjøpsavtalen, foreligger en mangel. Denne mangelen må være til stede på salgstidspunktet. Boligselgerforsikring setter som vilkår at boligen skal selges «som den er» eller "as is". Det betyr at forsikringen bare dekker ansvar for feil og mangler som er «vesentlige». Høyesterett har fastslått at vesentlighetsgraden utgjør 5-6 prosent av salgssummen. Forsikringen dekker bare mangler som selgeren ikke kunne eller burde vite om før salget. I tillegg kan boligen ha en mangel dersom det er gitt feilaktig informasjon om eiendommen, eller manglende informasjon som kjøper hadde grunn til å få på kjøpstidspunktet.

Trenger du som boligselger slik forsikring?

Det kan føles tryggere å overlate en klagesak til et forsikringsselskap hvis kjøperen kommer med uventede krav etter salget. Selger du en nyere, oversiktlig liten leilighet kan risikoen og behovet synes mindre. Men som selger av en nyere bolig må du huske at kjøper stiller høyere krav til boligen enn ved en "eldre bolig".

Skal du selge et eldre hus, og du er usikker på hva som skjuler seg under gulv og bak vegger, er en eierskifteforsikring en fornuftig investering. 9 av 10 boligselgerne i DNB kjøper boligselgerforsikring. Imidlertid er det også viktig å huske at ansvaret ikke bare gjelder den fysiske tilstanden på boligen, men også rettsmangler. Dette kan f.eks. gjelde restriksjoner på bruk man ikke er kjent med, arealsvikt, boder eller garasjeplasser som viser seg og ikke følge med likevel med mer. Det er ikke færre klagesaker for leiligheter enn for hus.

Hvor får du kjøpt forsikringen?

Boligselgerforsikringen formidles av eiendomsmeglere og advokater som har avtale med forsikringsselskapet. Som privatperson har man ikke anledning til å tegne forsikringen direkte av forsikringsselskapet.

Vi tilrettelegger for en trygg og smittefri bolighandel. Les mer om våre tiltak her.