Gå til innhold

STEG 4

Visning

Visningsinteressenter melder seg på visning på avtalte tidspunkt. Megler holder visningen, svarer på spørsmål fra interessentene og noterer ned hvem som vil holdes oppdatert om bud.