Gå til innhold
Meglerbloggen

Alle salgstall ser dårlige ut i forhold til rekordåret 2016

Av Eirik Werner Frøytlog, Leder nybygg DNB Eiendom StorOslo, 25.10.2017 Foto: Inviso/
Flere økonomer uttrykker bekymring for sviktende nybyggsalg, og avisene maler et dystert bilde av boligmarkedet. Vi mener dette er vanlige markedsvingninger.
Kilder: ECON Samfunnsøkonomisk Analyse, tall per 20.10.2017 og Boligprodusentenes Forening, tall per 18.10.2017© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis