Gå til innhold
Nybygg

Forventer prisøkning på nye boliger

Av Kristin O. Iversen, 22.2.17 Foto: Sanden Brygge/Inviso
De siste to månedene har det blitt solgt 30 prosent færre nye boliger enn i forrige periode. - Det har rett og slett vært for lite å selge, sier Eirik Frøytlog.
Kilde: ECON nye boliger, nybyggrapport av 20.2.2017© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis