Gå til innhold
Boligmarkedet

Færre bor alene i Oslo

Kristin O. Iversen, 3.10.2017 Foto: NTB Scanpic og Inviso
I Oslo bor nær 4 av 10 alene, men nå synker andelen. Færre har råd til den eneboertilværelsen de ønsker seg, sier Pål Melbye.
Kilde: Dette er Norge 2017/SSB (september 2017) og http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis