Jus

Hvem har ansvaret for å strø?

Av Kristin O. Iversen, 11.2.2019 Foto: Huseierne/ NTB Scanpix

Stort snøfall med påfølgende mildvær har skapt såpeglatte veier enkelte steder på Sør- og Østlandet. Hvem har ansvaret for å strø?

Det kommer litt an på om vi veien eller området det er snakk om er kommunal, din egen private eller et område du leier, sier advokatfullmektig Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund. 

 

Hvem har ansvaret for å strø i et leieforhold?

Hvem har ansvar for å strø fortau? Espen Kheradmandi i Huseiernes landsforbund forteller

- Hvis du leier en blokkleilighet eller butikklokale hvor du bare har avtalt bruksrett til et areal innvending så er det huseiers ansvar. Hvis ikke må det stå klart i leiekontrakten om du som leier skal  måke snø eller strø på fellesarealer eller inngangsparti, sier Kheradmandi.

Leier du derimot en enebolig med tilhørende utearealer så er måking og strøing normalt ditt ansvar på det området du disponerer, uten at det står spesifisert spesielt i følge leiekontrakten. 

Sjekk leiekontrakten!

-Bor du i borettslag er det normalt borettslagets ansvar å strø på felles gangveier og plasser. Du selv har da ansvar utenfor egen dør, vei bort til fellesareal. Her kan du si i fra til Styret dersom grusen lar vente på seg. - De fleste borettslag har nettsider eller Facebooksider der du ser hvem som ansvaret. 

 

Les også: Hvem har ansvaret for snømåking, leietager eller utleier?

 

Hvem skal strø på kommunal vei eller plass?

 Ansvaret for å strø kommunale områder og veier avhenger litt av hvilken kommune du bor i, men normalen er at kommunen har ansvaret, sier Kheradmandi.

-Det finnes lokale politivedtekter  som kommunene må overholde, i tillegg har den enkelte kommune et regelverk for brøyting og strøing.

 Sjekk din kommunes nettside 

 Derfor er du nødt til å sjekke med din egen kommune hvilke regler som gjelder, eller i de lokale politivedtektene. 

De aller fleste kommuner har gode nettsider der du kan gå inn og søke på brøyting og strøing for å få gode svar. 

 

Les også: Hvem har ansvar for å måke privat vei, bruker eller eier?

 

Privat bygård ved en kommunal vei, hvem skal strø fortauet?

Her kan det nok være variasjoner i vedtektene fra kommune til kommune, men i Oslo som jeg får mest spørsmål om, plikter gårdeiere å strø fortauene innenfor ring 1. – Dette står klart i politivedtektene.    

I Oslo sentrum plikter gårdeiere å strø, fjerne is og rydde for snø  

- På fortau ut mot kommunal vei plikter eier av butikk eller bygård å strø eller på annen måte sørge for at fortauet ikke er glatt, ogr at det er trygt å ferdes langs eiendommen. Dersom dette ikke gjøres "snarest mulig" kan bot ilegges.

For boliger utenfor ring 1, er det kommunen som har ansvaret.

Bor du i Oslo og det ikke er strødd på veiene eller plassene utenfor hjemmet ditt  kan du melde fra her! 

 

Hvem har erstatningsansvar hvis du skader deg?

I tillegg til bøter kan man som eier av en eiendom bli erstatningsansvarlig for eventuelle skader folk pådrar seg på eiendommen, sier Kheradmandi. 

-Det er særlig hvor eiendommen har et spesielt farepotensiale som man burde ha sett, og lett kunne unngått.

Du har også et ansvar selv for å følge med på værmeldingen

- Man må aldri glemme at man som gårdeier alltid har et ansvar. Det gjelder ansvar for snø, is og takras. Dette gjelder følger også av politivedtektene. 

For øvrig er det greit å minne om folk også har et eget ansvar for og følge med på værmeldingene og ta forholdsregler.  Selv om kommune eller gårdeier har ansvar for å strø kan det ta tid å nå over alle veier og fortau når været snur brått, avslutter Kheradmandi.

 

Les også: Hvor mye snø tåler taket ditt?