Jus

Hvem har ansvaret for snømåking av privat vei?

Av Kristin O. Iversen, 8.1.2019* Foto: NTB Scanpix

– Hvem har ansvaret for måking av privat vei, er det de som bruker den eller den som eier veien? Juristen svarer.Hvorvidt du er eier av veien eller kun har en bruksrett er ikke avgjørende, sier advokatfullmektig Morten Fæste hos Huseiernes Landsforbund.

– Den som bruker veien har ansvaret for snømåking og annet vedlikehold.

 

Hvem skal betale for måkingen?

Eksempelvis vil en grunneier som ikke bruker veien, heller ikke være forpliktet til å bidra i forhold til vedlikeholdskostnadene. 

Når en privat vei brukes av flere, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett til veien, å holde den i forsvarlig og brukbar stand

Den som bruker veien har ansvaret for snømåking

– Er det flere brukere av en privat vei er man i følge veiloven et veilag. Da må dere gå sammen og komme til enighet om en avgift som går til vedlikehold.

 

Les mer om snømåking av privat vei her på Huseiernes nettsider!

 

Snørydding av privat vei med egen traktorEr du daglig bruker av en privat vei står du også ansvarlig for å rydde den, sier juristen. Er det flere brukere må dere lage en fornuftig fordeling. (Bilde:Istock)

 

 

Flertallsvedtak er hovedregel

Beslutninger fattes som hovedregel etter flertallsvedtak i veilaget, der hvert medlem i veilaget har en stemme. For større veilag, er det praktisk at man delegerer en del av beslutningene til et styre. Veilaget fastsetter i så fall styrets fullmakter i lagets vedtekter.

– Brukerne skal fordele kostnadene til snømåkingen og annet vedlikehold av veien forholdsmessig mellom seg på bakgrunn av den enkeltes faktiske bruk.

Den som bruker veien mest, bør betale mest

Her er det duket for mye uenighet, sier juristen. Huseiernes Landsforbund anbefaler alle veilag å lage vedtekter som hindrer konflikter.

På korte villaveier veier kan det være rimelig at utgiftene deles likt mellom hver husstand som benytter veien. På lengre veier kan det være rimelig at den som bare bruker veien noen hundre meter betaler en forholdsvis mindre andel enn den som benytter hele veien i flere kilometers lengde. 

Les også: Hvem har ansvaret for strøing av vei når det er glatt?

 

Har du lyst til å flytte og trenger en verdivurdering?

Vil du vite hva boligen din er verdt og hva du kan gjøre med den for å sikre et godt salg? Da bør du snakke med en av våre eiendomsmeglere.

Bestill verdivurdering her!