Jus

Hva er forskjellen på tomtefeste og punktfeste?

Gjesteskribent Jurist Thore Eithun Helland, juni 2012 Foto: Inviso

I Norge er det vanlig å ha festekontrakter på hyttetomter, samtidig finnes ulike typer festekontrakter.

.

Et punktfeste er en variant av en festetomt, men i motsetning til vanlig tomtefeste er det da ikke gitt grenser for tomtens størrelse.

 

Punktfeste

Punktfeste kan være et greit alternativ så lenge man ikke planlegger å opparbeide en stor hage rundt hytta. Eiendommen er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten.

Eieren av punktfestet har normalt en egen, men den kan være begrenset, disposisjonsrett innenfor en sirkel med radius 30 meter fra sentralpunktet. Betegnelsen punktfeste ble etablert i forbindelse med innføringen av «delingsloven» i 1980. Derav har tomten, normalt en hyttetomt, et leieforhold til en grunneiendom. Eieren av punktfestet betaler derfor en (normalt årlig) festeavgift til grunneieren.

Punktfeste er gjerne benyttet der grunnverdien er lav, for eksempel hyttetomter i innlandet eller på fjellet.

 

Tomtefeste

Tomtefeste er leie av grunn til hus som festeren, den som leier tomten, har eller får på tomten. Tomtefeste har forekommet, og forekommer stadig, i betydelig grad i Norge. Særlig for bolighus og fritidseiendom, men også for næringsbygg. 

I festeforhold til bolig- og fritidsformål har også reglene om innløsningssummens størrelse vært et omstridt tema. Etter flere endringer og saker i Høyesterett om reglenes grunnlovsmessighet, er reglene per 2010 slik at hovedregelen er innløsning til 25 ganger regulert årlig festeavgift på innløsningstiden.

Bortfester er også gitt rett til å kunne kreve innløsning til 40 % av råtomtverdien. Råtomtverdien er ikke er det samme som verdien av den opparbeidede tomten.

 

Hilsen Advokat Thore Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund