Jus

Vei til hytta

Tekst: Yana Beate Totland

– Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å bygge vei på egen tomt frem til hytta?

Du må sende byggesakssøknad til kommunen hvor den blir behandlet av Plan- og bygningsavdelingen. Det er en del forhold som kan påvirke beslutningsgrunnlaget til kommunen. Det kan for eksempel være nødvendig å få en uttalelse fra vegmyndighetene dersom man må se nærmere på forhold knyttet til trafikksikkerheten. Miljøvernmyndighetene og friluftsmyndighetene kan også være aktuelle å koble inn i spesielle saker.

Når byggesøknaden er fullstendig, skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med gjeldende reguleringsplaner og plan- og bygningslovgivningen.

Hvis veien helt eller delvis er planlagt bygget på annen manns grunn, må det innhentes tillatelse fra grunneier. Grunneier kan også kreve økonomisk kompensasjon som må fastsettes. Det må også avtales hvem som har ansvar for vedlikehold av veien.

 

Hilsen advokat Yana Beate Totland i Huseiernes Landsforbund.