Gå til innhold

-Høyere rente gjør det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, men vi tror ikke på noe prisfall

Av Kristin O. Iversen, 25.3.2019 Foto: Stig B. Fiksdal
De varslede renteøkningene vil nok dempe boligprisene, men vi tror ikke på noe prisfall sier Terje Buraas i DNB Eiendom. – Et godt lønnsoppgjør og lav arbeidsledighet utligner effekten.

Norges Bank varslet forrige uke at styringsrenten går opp med 0,25 prosent, og flere banker har nå fulgt på med varsel om høyere boliglånsrenter, sier Terje Buraas adm.dir i DNB Eiendom.

- Bokostnadene blir litt dyrere for folk flest, men ikke så mye som enkelte tror. 

Færre vil få store lån, men de er ikke mange nok til å påvirke boligprisene

 

Rentene skal fortsette opp – hvor går smertegrensen?

Samtidig som Norges Bank besluttet å sette opp renten , varslet de om flere små rentehevinger på kort sikt.  De justerte opp «rentebanen» som de kaller det. Vi kan altså forvente at renten stiger fra om lag 2,5 til 3,5 prosent de neste par årene.  

– Hvis renten stiger mye vil selvsagt noen flere få problemer med finansieringen, sier Buraas. Og med færre kjøpere vil normalt boligprisene falle, samtidig er det flere andre forhold som påvirker. 

Det forventes veldig gode lønnsoppgjør framover

Det forventes for eksempel kraftig lønnsvekst framover, sier han. - Og går lønningene opp mer enn boliglånsrentene, slik det ligger an til nå, så vil de fleste kunne håndtere en renteøkning veldig greit.

Fall i boligprisene får vi gjerne hvis renteøkningene er større enn lønnsveksten, eller du bor i et marked med for mange boliger til salgs sett opp mot etterspørsel, eller at bankenes utlånspraksis blir strengere på grunn av lovendringer.

 

Les også: Selger vi ikke boligen din innen seks måneder, skal du slippe å betale.

 

Familier i Norge vil takle renteøkning godt

8 av 10 nordmenn sier de fint vil klare 2-3.000 kroner i økte boutgifter i måneden før de før økonomiske problemer.

 

Nordmenn sier selv de vil takle renteoppgang godt

Gjennomsnittsboligen i Norge koster nå 3,5 millioner kroner. Med rundt 2,5 millioner i lån betyr det at renteøkningen gir 500 kroner høyere bokostnad pr måned, en slik økning klarer de fleste husholdninger fint, sier Buraas.

8 av 10 nordmenn sier de takler 1-2 prosent renteøkning godt

I en undersøkelse Ipsos gjorde for oss i fjor svarte 8 av 10 nordmenn at de fint ville klare 2-3.000 kroner i økte boutgifter i måneden. Dette tilsvarer 1-2 prosent renteoppgang på et gjennomsnittslån.

7 av 10 sier de vil klare over 4.000 kroner og 1 av 4 ville tålt en økning i rente på 7.000 kroner eller mer hver måned før de vil få problemer.

 

Vi tror ikke på prisfall i boligmarkedet nå

Renteøkningene som kommer nå har vært varslet i lang tid, sier Buraas. De er med andre ord forventet og noe kjøpere alt har tatt høyde for. 

Samtidig er det altså mye som forventes å bli bedre: Norges Bank tror på lavere arbeidsledighet, og at de som er i arbeid vil få en mer positiv lønnsutvikling enn tidligere antatt. 

De aller fleste vil altså ha minst like mye å rutte med når boligkostnadene er betalt. 

Flere ting taler i mot et fall i boligprisene 

De som kanskje vil slite noe mer, er unge førstegangskjøperne og andre med lav inntekt. Samtidig utgjør disse en såpass begrenset del av kjøperne at vi tror at effekten på boligmarkedet vil være marginal. 

 

Unge dame fortviler over høye boligpriser

For unge og andre med lav inntekt i storbyene, der boligprisene er som høyest, så vil nok flere slite på grunn av økte renter. Samtidig er ikke denne gruppen stor nok til å påvirke prisene nedover, mener Terje Buraas i DNB Eiendom (Foto: Istock)  

 

Tror ikke på noe boligprisfall – men heller ikke på særlig prisvekst

Det er mange gode grunner til å tro at vi unngår et boligprisfall på grunn av økte renter, sier Buraas. Samtidig betyr ikke dette at vi tror på noen stor økning i prisene.

Vi har tro på en ganske flat utvikling i boligprisene, på landsbasis. Med det sentrale Østlandet som et unntak, her er etterspørselen stor og boligbyggingen litt for lav, slik at resultatet kan bli nytt prispress.

Dette sier også Samfunnsøkonomisk Analyse i en helt ny rapport i dag.

Samfunnsøkonomisk Analyse tror på en prisoppgang på to prosent for Norge totalt i 2019, med en enda flatere utvikling de neste årene til og med 2022. Dette begrunner analyseselskapet med at:

  • Boligprisene må fortsatt sies å være på et høyt nivå flere steder.
  • Mange nye boliger kommer ut i markedet, særlig i 2019.
  • Befolkningsveksten har avtatt betydelig.
  • En forsiktig renteoppgang.
  • Boliglånsforskriften videreføres.

Dermed er Samfunnsøkonomisk Analyses prognoser hårfint mer optimistiske enn siste boligprognoser fra Statistisk sentralbyrå, men mer forsiktige enn de siste anslagene fra Norges Bank, sier Buraas.

 

Les også: Hvordan setter eiendomsmegler riktig pris på boligen din?

 

Vurderer du å selge boligen din?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget.  DNB Eiendom legger ut for alt inntil eiendommen legges ut for salg, og garanterer at boligen er solgt innen seks måneder. Hvis ikke skal du ikke betale. 

Kontakt en eiendomsmegler her  

 

 

 

 

Kilde: Norges Bank, DNB Eiendomspuls 2018, Samfunnsøkonomisk Analyses prognoser 25.3.2019© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis