Boligmarkedet

- Har jeg råd til å skille meg?

Av Kristin O. Iversen, 9.1.2019 Foto: Shutterstock/NTB

Mange kommer til oss før de tar den endelige beslutningen om å skilles, sier finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB. - Ofte uten at ektefellen vet det.


Etter trafikken hos oss å dømme er det høysesong for samlivsbrudd nå, sier den erfarne rådgiveren i DNB.

– Dette er en mønster vi ser gjentar seg hvert år. Hver november og januar er det ekstra mange henvendelser som gjelder samlivsbrudd.

Vi har pågang både fra enkeltpersoner og par som lurer på om de har råd til å skilles.

 

Finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB gir råd om skilsmisse

Vi i DNB ønsker selvsagt å hjelpe folk til å komme seg videre, sier Hanna Folkvord. Unntak fra strenge boliglånsregler gis for eksempel oftere til skilte der barn er involvert enn andre. (Foto: Thomas Strzelecki)

 

Kan jeg klare meg alene etter skilsmissen?

Det de aller fleste lurer på er hvilken mulighet de har til å klare seg alene, rent økonomisk. Ofte tar de kontakt med oss før det er avgjort om de skal gå fra hverandre. 

Det er krevende å omstille økonomien fra to inntekter til èn 

Vi finansrådgivere kan da hjelpe til med å gå gjennom parets personlige økonomi og gjøre grove beregninger på hva hver part kan håndtere alene. Det er klart begges handlingsrom vil begrenses kraftig i forhold til hva en er vant med. 

 – Ingenting vil imidlertid ha to streker under svaret før paret selv klarer å bli enige om en økonomisk deling. 

Les også: Hvordan dele boligen ved skilsmisse eller brutt samboerskap?

 

Har jeg råd til å skille meg? Her får du rådene fra DNB

Mange sonderer terrenget for hva en skilsmisse vil bety uten at ektefelle eller partner vet det, forteller Hanna Folkvord. - De vil ha svar på om de har råd til å skille seg. Svaret ligger gjerne i hvem som eier hva i ekteskapet. Finn ut det først. (Foto: NTB)

 

Dere må bli enige om økonomisk deling først!

Det kan være vanskelig for en rådgiver i banken og gi gode svar på hvordan økonomien vil se ut etter en skilsmisse, før paret selv har blitt enige om fordelingen. 

Kanskje vet du som en part veldig godt hvordan fordelingen skal gjøres, hvis dere har en samboeravtale eller annen skriftlig oversikt på eierforhold kan du enkelt finne ut av det selv.

For øvrig er det en rekke ting dere må ta stilling til, som: 

  • Skal felles bolig selges, eller skal den ene parten kjøpe ut den andre?
  • Hva er boligens antatte markedsverdi? Sørg for å få tatt en verdivurdering.
  • Hvordan er eierandelene i boligen, skal verdien skjevdeles?
  • Hvordan er fordelingen av barna? Hvem får den økonomiske belastningen? Skal den ene parten betale barnebidrag eller deler dere forsørgeransvaret?
  • Finnes det andre felles verdier, som hytte, bil eller annet som skal selges eller deles?

For at vi skal kunne hjelpe med gode beregninger, nye lån og økonomisk rådgiving i ny situasjon må dere ta et skilsmisseoppgjør først, sier Folkvord. 

 

Skilsmisse: Slik kan banken hjelpe deg Å snakke om deling av økonomien kan være krevende, men før dere har fått på plass en avtale om økonomisk deling er det vanskelig å hjelpe med nye lån, sier Hanna Folkvord.

 

Hvordan gå fra en til to økonomier?

Så snart dere har fått satt opp en bindende avtale på hvordan fordelingen skal gjøres kan vi gi individuell rådgiving til begge partene, sier Folkvord. 

-Vi må vite hvilke eiendeler og formue hver sitter på for å vurdere ny lånesituasjon og gi tilpassede råd 

Vi i DNB strekker oss alltid langt for å finne løsninger for begge parter

Dersom du for eksempel ønsker å beholde boligen alene etter skilsmissen, må du søke om å stå ansvarlig for lånet alene. Medlåntaker må da kjøpes ut og du trenger gjerne et ekstra lån på toppen for å klare det. 

Banken må da vurdere betjeningsevnen, betalingsviljen og sikkerheten til den av dere som ønsker å beholde boligen. Det er en stor overgang fra felles økonomi til å skulle stå for alle husholdningskostnader alene, sier Folkvord. 

-Dere skal vite at vi i DNB alltid strekker oss laaaangt for at en part skal kunne sitte igjen med felles bolig når det er barn inne i bildet. Da tar vi i bruk de unntak vi har mulighet til å gjøre etter Boliglånsforskriften!

 

Her kan du søke finansieringsbevis for kjøp av ny bolig!

 

Par som ligger i skilsmisse

I enkelte tilfeller opplever vi en isfront mellom partene og at den ene parten nekter å signere på mellomfinansiering for overskudd fra boligsalg, sier Hanna. Da kommer ofte advokater inn i bildet før det løser seg. (Foto: Istock)  

 

Eks’en må bekrefte sikkerhet når du søker lån

Hvis det ender med at dere vil eller må selge felles bolig for så å kjøpe hver deres, må dere søke hvert deres nye lån. 

Ettersom boligverdiene har steget mye de siste årene, ligger ofte mye av egenkapitalen i gammel bolig. Da må dere få tatt en eller flere verdivurderinger for å anslå sannsynlig salgssum og gevinst.

Dere skal dele gevinsten ut fra den eierbrøken dere har i boligen.

Hvilken andel av overskuddet som vil bli din, som du skal bruke som egenkapital for å søke nytt lån, må eks’en din bekrefte. Dette er viktig!  

-Det er spesielt viktig å ha signerte avtaler på dette så lenge boligen ennå ikke er solgt eller om boligen er solgt, mens dere venter på oppgjøret. 

 

 

Det er klare regler for skilsmisseoppgjør

I Norge er lovgivingen klar på hvordan fordelingen skal være i forhold til eierforhold.  Utfordringene oppstår gjerne i de tilfeller der folk har «bakt inn» annen gjeld i boliglånet, for eksempel billån, hyttelån eller båtlån. 

-Det er ofte større uenighet om hytter og biler enn selve boligen. 

De aller fleste som kommer til oss samarbeider godt

Nettopp derfor det viktig at dere blir enige om fordelingen av alle eiendeler før dere kommer til banken. - Finn ut hva som skal selges, hvem som eier hvilken andel av hva og lag en skriftlig økonomisk fordeling.

Heldigvis er krangling og isfront unntaket fra regelen, sier Folkvord.

- Som regel vil jeg si at folk er flinke til å samarbeide og finne løsninger som er gode for begge parter og involverte barn.

 

Dette må dere ha med til banken:

  • En økonomisk avtale signert av begge parter (her må framtidig eierbrøken bolig, hytte og bil fremgå, samt fordeling av barn)
  • En relativt fersk verdivurdering, eventuelt en felles signert avtale på verdifastsettelse av bolig.
  • Bekreftelse på lønn og andre eiendeler/formue (spesielt hvis du er ny kunde)
  • Gjerne et eget budsjett på hvordan du ser for deg at du skal klare deg framover (hvis ikke tar banken utgangspunkt i SIFOs standardberegninger).

 

Les også:

Skilsmisseadvokatens gjennomgang av økonomisk deling av bolig

Hvor mye koster skilsmissen? 

Nyskilt og satser på ny? Dette må du passe på

 

 

Vurderer dere å selge felles bolig, eller har den ene råd til å ta over alene?

Våre eiendomsmeglere gir ofte råd til mennesker i en skilsmissesituasjon. Vi kan hjelpe dere med å avklare hvilke verdier som ligger for dere begge i dagens bolig, og gi råd om hva dere eventuelt kan få kjøpt.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil boligen eventuelt legges ut for salg. Dere tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Kontakt en eiendomsmegler her