Gå til innhold

Hva innebærer det å kausjonere for noens boliglån?

Av Kristin O. Iversen, 5.2.2019 Foto: Stig B. Fiksdal, NTB/Shutterstock
Mange tenker at det å hjelpe noen med å få boliglån er en fin ting å gjøre. – Altfor mange angrer, sier finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB.


Det å stille egen eiendom som sikkerhet for en annens lån betyr at banken gjør deg ansvarlig for å betale gjelden dersom personen du har kausjonert for, ikke betaler. Hvis ikke kan banken kreve eiendommen solgt. 

- Har du signert på avtalen kan du ikke nekte å betale gjelden senere.

Du bør derfor tenke deg om både en og to ganger før du sier ja til å kausjonere for noen. Tenk også over hvor mye du vil kausjonere for, du kan sette en begrensing! 

Selv om du stoler på vedkommende kan jo ting skje som endrer alt. Da er du ansvarlig, sier den erfarne rådgiveren i DNB. 

Skal du stille som kausjonist, bør du vite hva boligen din er verdt. Her kan du bestille verdivurdering 

 

Hva innebærer det egentlig å være kausjonist?

Det å være kausjonist, eller realkausjonist som det egentlig heter, betyr at du går god for at gjelden vil bli betalt. Du stiller sikkerhet (pant) i form av noe verdifullt du eier, for eksempel boligen din.

Skulle låntageren miste jobben, gå konkurs eller rett og slett rote seg inn i «Luksusfellen», så kan banken kreve at du må betale, sier Folkvord. 

Så fort du har signert lånepapirene, har du et medansvar for gjelden.

Om heller ikke du klarer å betale de ekstra månedlige utgiftene, må du i verste fall selge din egen bolig dersom den er stillt som sikkerhet for lånebeløpet, forklarer hun.

Du vil imidlertid få en såkalt regressrett mot låntaker. Det betyr at du etter loven har rett til å kreve låntaker for det beløpet du som kausjonist har måttet betale. Denne regelen gjelder også i tilfeller hvor du selv har valgt å innfri kausjonskravet uten at banken har krevet det. 

Har du planer om å selge bolig? Kom i kontakt med en eiendomsmegler her

 

 

Far og datter - kausjon til boliglån

Å stille som realkausjonist for boliglån når barna skal flytte ut, er forståelig nok noe mange foreldre gjør. - Jeg anbefaler å ha et bevisst forhold til hva det innebærer, sier Hanna Folkvord. (Foto: Istock)

 

Hvordan kan du bli løst fra kausjonsansvaret?

Den mest vanlige måten å bli løst fra realkausjonsansvaret er selvsagt at låntager nedbetaler lånet. Kausjonsansvaret reduseres i takt med avtalt nedbetaling, forklarer Folkvord. 

-Dersom du kun har stilt kausjon for en mindre del av lånet, vil du kunne fris fra ansvaret når lånet er betalt tilsvarende ned. Sterkt økende boligpriser kan også befri deg for ditt kausjonsansvar, dersom låntager kan vise til en ny verdivurdering som gir nok sikkerhet for lånet uten kausjonist. 

Boligprisvekst vil øke egenkapitalen i egen bolig.

De siste årene har boligprisene i Norge økt såpass mye at mange har kunnet bli befridd for sitt kausjonsansvar før tiden. 

– Å satse på at det er det normale, vil imidlertid være svært risikofylt. Boligprisene kan også falle ganske mye i perioder, noe som i verste fall kan bety at du må være kausjonist lenger enn du forestilte deg. 

Har låntager tegnet gjeldsforsikring for lånet og forsikringstilfellet inntrer, reduseres kausjonsansvaret som om låntakeren selv hadde betalt som vanlig. 

 

Les også: Unngå denne fella når du hjelper barna med boligkjøp! 

 

Ungt par på kjøkkenet diskuterer kausjonsansvar

Hvis samboeren din tar opp lån med sikkerhet i felles bolig må du stille som realkausjonist for hele beløpet, det er det mange som ikke er klar over. (Foto: Istock)

 

Tar samboer opp lån med sikkerhet i felles bolig må du være kausjonist 

Det mange ikke er klar over er at når de eier en bolig sammen, helt uavhengig av eierbrøk, så må medeier alltid signere på lån tatt opp med pant i felles bolig, sier Folkvord. 

Hvis samboeren din vil låne en million med sikkerhet i felles bolig, blir du kausjonist for hele beløpet. 

Tenk over hvor stort beløp du er villig til å kausjonere for. 

- Du bør derfor sette en maksgrense for hva du er villig til å stille opp som kausjonist på. 

Husk også at når du kausjonerer så begrenser du din egen mulighet til å ta opp mer lån eller kausjonere for andre, du «bruker opp» din egen sikkerhet. Har du flere barn for eksempel, så vil du sannsynligvis ønske å hjelpe alle like mye, ikke brenne av alt på førstemann.

På Finansportalens side finner du mer informasjon om rettigheter og plikter for kausjonister.

   

 

 

Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis