Gå til innhold
Boligmarkedet

Hva innebærer det å kausjonere for noens boliglån?

Av Kristin O. Iversen, 5.2.2019 Foto: Stig B. Fiksdal, NTB/Shutterstock
Mange tenker at det å hjelpe noen med å få boliglån er en fin ting å gjøre. – Altfor mange angrer, sier finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis