Gå til innhold

Derfor bør du ha skriftlig kontrakt med håndverkeren!

Tekst: Øivind Skorve, 27.01.17, Foto: Istock
Det er mye som kan gå galt når du skal pusse opp boligen med innleide håndverkere, og selv enkle jobber kan ende med konflikter.


Det smarteste du kan gjøre for å sikre deg, er å inngå en skriftlig kontrakt med ansvarlig håndverker. Husk også å sjekke referanser på forhånd, en hyggelig telefonsamtale er ikke nødvendigvis noen garanti for et godt sluttresultat.

 

Ketil Voll

Når du skal selge bolig er det en stor fordel å ha skriftlig dokumenatsjon på oppussingsarbeidene som er gjort, sier Ketil Voll i DNB Forsikring.- Dersom du har en skriftlig avtale med autorisert håndverker og du oppdager feil i etterkant, kan du reklamere mot håndverker med krav om at feilen, og følgene av feilen rettes, sier skadeleder Ketil Voll i DNB Forsikring. Reklamasjonsretten gjelder innenfor fem år.

 

Husk også å sjekke referanser på forhånd

 

Kontrakten bør inneholde en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal gjøres, når jobben skal være ferdig – og til hvilken pris. Standardkontrakt for håndverkstjenester kan du laste ned her.

 

Parkett

Det kan bli dyrt hvis du selv må betale for oppretting av skader som følge av dårlig håndverk.

 

Kan bli helsvart om du betaler svart

Dessverre er det fortsatt en del som faller for fristelsen til å benytte svart arbeidskraft. For det første er dette ulovlig, og skulle noe gå galt er det svært lite du skulle ha sagt.

Ifølge Voll er dokumentasjon av utførte arbeider helt avgjørende dersom du har en forsikring som dekker kostnadene for retting av håndverksfeil.

 

Les også: Hvilke forsikringer trenger du ved boligbytte?

 

- Har du brukt svart arbeid eller ukvalifisert arbeidskraft er det vanskelig å reklamere til utførende håndverker, og du ender som regel selv opp med kostnaden for å rette forholdet. Hvis du ikke kan dokumentere at arbeidene er gjort forskriftsmessig, kan kravet avvises.

 

Kontrakten bør inneholde en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal gjøres

 

Voll understreker at det ved arbeid på elektriske installasjoner og røropplegg er et krav at arbeidene utføres av autoriserte fagfolk.

- Leier du inn svart arbeidskraft uten kompetanse, er det brudd på sikkerhetsforskriftene, og forsikringsselskapet kan normalt velge å gjøre en avkortning i erstatningen. Avkortningen vil som oftest ligge mellom 10 og 40 prosent av reparasjonskostnaden.

 

Elektriker

Det er risikosport å bruke uautorisert arbeidskraft på elektriske installasjoner.

 

Viktig når du skal selge bolig

Å kunne dokumentere hva som er gjort av arbeider er ikke minst en stor fordel når du skal selge boligen din.

- Ny eier kan klage på feil og mangler i etterkant og rette krav om erstatning. Har du gjort alt etter boka, kan du med hjemmel i Håndverksloven reklamere mot håndverker med krav om at feilen, og følgene av feilen rettes, sier Voll.

 

Les også: Skal du leie ut hele eller deler av huset?

 

Dette bør du ha med i kontrakten


1. Pris: Avtal fortrinnsvis fast pris på oppdraget, inkludert materialer. Oppgitt pris skal være med MVA.

2. Betaling: Dersom annet ikke er avtalt, er hovedregelen at det skal betales når arbeidet er ferdig. Det er likevel mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling og betaling underveis, men dette må følge klart av kontrakten.

3. Fremdrift og ferdigstillelse av arbeidet: Avtal en konkret dato for oppstart og ferdigstillelse av arbeidet. Det bør også avtales en plan for fremdrift dersom det er snakk om mer omfattende oppdrag.

4. Arbeidsbeskrivelse/leveransebeskrivelse:Kontrakten bør også inneholde en beskrivelse av arbeidet som skal utføre og det ønskede resultat.

5. Materialvalg: Kontrakten bør spesifisere hvilke materialer som skal benyttes til oppdraget og prisene på disse.

6. Dagmulkt: Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten inneholder en klausul om dagmulkt ved forsinkelser som er håndverkerens ansvar. 

7. HMS-ansvar: Det bør aldri avtales at forbrukeren er ansvarlig for HMS – dette er et ansvar som fagmannen håndterer best og integrerer inn i pristilbudet.

8. Endrede forutsetninger: Tilleggsarbeid og endringer som oppdragsgiver legger frem etter kontraktsinngåelsen, må legges inn i kontrakten eller det opprettes en separat kontrakt som tar for seg tilleggene.

DNB Forsikring, ifi.no© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis