Boligmarkedet

DNB Eiendom med nye rutiner og flere digitale løsninger

Tekst: Kristin Edvardsen, 24.03, 2020, Foto: Stig B. Fiksdal/DNB

Tiltakene skal sikre en trygg og god bolighandel, med færre fysiske kontaktpunkter. Se hva det innebærer for deg som skal selge og kjøpe bolig nå.

– Vi skal være med og aktivt bidra til at så få som mulig i Norge smittes, sier Therese Frogner Sverre, kjedesjef for forretningsutvikling i DNB Eiendom, og fortsetter:

– Vi skal også gjøre alt vi kan for at landet vårt, bransjen og DNB Eiendom ikke stopper opp, ved å legge til rette for trygge boligsalg, – også i denne krisesituasjonen.

Derfor har DNB Eiendom, den siste uken, jobbet døgnet rundt for å kunne lansere en rekke tiltak og verktøy, som legger til rette for flere digitale kundemøter i boligbytteprosessen, der det er ønskelig og/eller nødvendig.

– På den måten kan vi bidra til færre fysiske kontaktpunkter, og med det sikre en god og sikker bolighandel i en unntakstilstand. Disse nye rutinene og digitale løsningene vil være et valgfritt alternativ, i tillegg til løsningene som allerede eksisterer i dag, sier Frogner Sverre.

For deg som skal kjøpe og selge bolig nå innebærer det:

 

1. Valget om et digitalt førstemøte med megler

Tidligere har salgsprosessen vanligvis startet med at megler kommer hjem til deg, for å gjennomgå boligen.

Et av tiltakene for å redusere smitterisiko er at dette førstemøtet med megler nå kan gjennomføres digitalt, via Skype, FaceTime eller telefon, dersom du heller ønsker det.

– Hensikt med møtet er at megler skal kunne gå gjennom prosessen med deg, hvilke verktøy DNB Eiendom tilbyr, salgsstrategi, rådgivning om markedssituasjonen og en fremdriftsplan, sier Frogner Sverre.

Ifølge Stian Sønsterudbråten, fagsjef i DNB Eiendom, er det imidlertid sånn at meglerloven fortsatt krever at det gjennomføres en fysisk befaring av eiendommen, for å kunne gi en endelig prisvurdering av boligen.

– Men; dersom vi gjennomfører befaringen i etterkant av avtalesigneringen, som også skjer digitalt, vil vi kunne redusere risiko for smitte, sier Sønsterudbråten.

 

 

Stian, fagsjef i DNB Eiendom

Stian Sønsterudbråten, fagsjef i DNB Eiendom. 

 

2. Signering av oppdrag digitalt

Dersom du og megler, i det digitale førstemøtet, blir enige om å inngå et oppdrag, kan du benytte deg av en elektronisk signering av avtalen. Du gjør det på enkelt vis ved hjelp av BankID.

– Megler signerer oppdragsavtalen etter å ha befart eiendommen. Hvis du av en aller annen grunn ikke ønsker å videreføre avtalen, har du som forbruker og kunde angrerett i 14 dager etter at megler har signert avtalen, sier Sønsterudbråten.

Har du spørsmål omkring ditt boligkjøp- eller salg? Kom i kontakt med en eiendomsmegler her.

 

3. Selger og kjøper kan signere overtakelsesprotokoll på hver sin mobil

Ifølge Frogner Sverre er denne løsningen både intuitiv og brukervennlig.

– I tidligere løsning har kjøper og selger signert den digitale overtakelsesapplikasjonen med pekefingeren på én av deltakernes mobil. For å redusere smitterisiko har vi derfor implementert en alternativ løsning, sier hun og fortsetter:

– Med den nye løsningen for signering av overtakelsesprotokoll er det mulig å bruke BankID på mobil. Det innebærer at én part fyller ut protokollen på vegne av begge, før kjøper og selger til slutt signerer denne på hver sin mobil. 

I tillegg til disse digitale verktøyene, følger DNB Eiendom pålegg og bestemmelser fra Helsedirektoratet og Eiendom Norge. Les mer om det her.