Gå til innhold
Boligmarkedet

Forventninger til boligmarkedet i 2022

Av Charlotte Eilers, 21.12.21 | Foto: Stig B. Fiksdal, NTB Scanpix
Det forventes en moderat boligprisutvikling i 2022.
DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis