Gå til innhold
Boligmarkedet

Nytt flyttemønster i Norge

Tekst: Redaksjonen. Foto: André Løyning/Cappelen og Agnete Brun Damm
Byene vokser. Men flyttestrømmene går i flere retninger. Hvilken vei vi velger avhenger i stor grad av hvor vi er i livet. 
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis