Jus

Altfor mange testament blir kjent ugyldige

Kristin O. Iversen, 25.9.2018 Foto: NTB

Formkravene til et testament er i utgangspunktet enkle, sier advokat Tveit. – Likevel ser vi mange eksempler der testament blir kjent ugyldige.

Advokat Ole Tveit i Codex AdvokatDet viktigste formalkravet er at det skal bevitnes av to myndige personer som ikke er i nær relasjon til testator, advokat Ole André Tveit i Codex Advokat.  

- Vitnene må være til stede samtidig når de underskriver på at testator er ved full sans og samling.

Det høres enkelt ut, og det kan være det, men vær likevel klar over at det er noen fallgruver du bør unngå for at testamentet skal være gyldig. 

Les mer om hvordan du skriver testament her! 

 

Du kan ikke overstyre Arvelovens bestemmelser

Det mange ikke er klar over er at arveloven legger en del begrensinger på hva du kan fordele til hvem. Arveloven går foran et testament, du kan derfor ikke «overstyre» rettighetene dine arvinger har i følge loven.

Manglende kunnskap om Arveloven gir mange ugyldige testament

Vi som jobber med å sette opp testamenter, eller tolke testament andre har satt opp, ser dessverre en del tilfeller av testament som ikke tar hensyn til loven.  

Det kan være at testator (den som skrev testamentet) ikke ønsket å tilgodese livsarvingene sine, eller det kan være at det er tvetydig formulert eller mangelfullt bevitnet, sier Tveit.

 

De norske lovene overstyrer et testamentes vilje

Det er ikke uvanlig at et testament blir kjent ugyldig. Det kan skyldes at Arveloven ikke er hensyntatt, eller at formkrav ikke er overholdt. (Foto: NTB)

 

Hva skal til for å sikre et gyldig testament?

Det er svært viktig å sikre at du har rett til å fordele arven du vil gi bort, både i følge loven og at du er eier av det som skal testamenteres bort.

-Eier du for eksempel noe sammen med en ektefelle, eller har eiet noe sammen med en ektefelle som ville noe annerledes i et annet testament, så har du kanskje ikke rett til gi det bort.

Er det ikke ditt til å gi bort, kan du heller ikke gi det

Du må altså vite at du kan ta beslutningen, du må ta hensyn til lovens prioriterte arvinger og du må sikre at språket og viljen din er klinkende klar i teksten. Det skal ikke være vanskelig å tolke hva som egentlig var den siste vilje, sier Tveit.

- I alle disse tilfellene kan et testament bli kjent ugyldig selv om det er bevitnet korrekt av to vitner.

 

Bedre å søke hjelp i forkant enn å får det kjent ugyldig i etterkant

Når du først tar deg bryet med å skrive et testament bør du sikre at det vil være gyldig etter din død, sier Tveit. Skal du sikre gyldig opprettelse av testament bør du ha god kunnskap om arvelovens muligheter og begrensninger.

Det koster ikke så mye å få en advokat til å sikre det

- Er du usikker på om dine ønsker er i tråd med lovens bestemmelser, så mener jeg det vil være en god investering å rådføre seg med en advokat.

Vi advokater ser dessverre altfor ofte eksempler på testamenter som er ugyldige eller har et innhold som ikke kan oppfylles i henhold til testator ønske.

 

Typiske eksempler på når et testamente blir kjent ugyldig:

  • Når ordlyden er mangelfull, tvetydig, uklar eller åpner for tolkningsalternativer.
  • Når fordelingen strider mot pliktdelsreglene i arveloven
  • Når testator fordeler eiendeler som ligger utenfor mottakers arvelodd
  • Når det ikke sies noe om sekundærarvinger, dvs. den endelige fordelingen eller dersom primærarvingen faller fra før testator
  • Når det brukes en mal fra internett som ikke nødvendigvis passer ditt tilfelle
  • Når det foreligger brudd på formkravene, eksempelvis av vitnene ikke er til stede samtidig under signeringen, eller at vitnene er i nær tilgodesett i testamentet

 

 

DNB Eiendom hjelper deg med både kjøp og salg av bolig

Vil du vite hva boligen er verdt og hva du kan gjøre med den for å sikre et godt salg?

Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss salgsoppdraget tidlig. Vi legger ut for alle kostnader inntil boligen er ute i markedet.

Bestill en eiendomsmegler her!