Gå til innhold
Jus

Dette er reglene for støy i borettslag

Tekst: Øivind Skorve, 18.05.2022 | Foto: istock
Er det sånn at borettslaget fritt kan velge tidsbegrensinger for støyende oppussingsarbeider?
Huseierne.no© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis