Jus

Ikke gå glipp av disse boligfradragene i Skattemeldingen!

Av Kristin O. Iversen, 27.3.2018 Foto: NTB

Tjent penger på utleie, refinansiert boliglånet eller solgt? Her er fradragene du bør vite om i årets skattemelding.

Skattemeldingen er nå tilgjenglig på Altinn.no og du kan enkelt sjekke  om du får igjen på skatten eller må betale baksmell, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen

Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt betyr ikke det at den er ferdig

Rolf Lothe i SkattebetalerforeningenMye skjer maskinelt og det er viktig å påse at alt er riktig. Det glipper oftere enn man tror. -Uansett om du får igjen på skatten eller må betale baksmell er du nødt til å sjekke om alt stemmer, hvis ikke risikerer du straffeskatt, sier han.

I tillegg kan du spare mange skattekroner hvis du får med deg alle fradragene du har krav på. 

Blant annet er boligen et skatteobjekt du bør følge nøye med på i skattemeldingen. Den representerer store verdier og utgifter til bolig kan utgjøre betydelige fadrag på skattemeldingen. 

 

Rolf Lothe gir deg boligfradragene du bør være klar over i årets skattemelding! 

 

Du bør gå inn på Altinn.no  og sjekke postene i Skattemeldingen for 2018 post for post sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen. Det er som regel noen fradrag som ikke er kommet med. Bruk i alle fall Skatteetatens egen fradragskalkulator.

 

 

Har du solgt bolig i året som gikk? 

Salg av egen bolig er skattefritt dersom du har eid den i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst 12 av de 24 månedene før salget.

Botiden avgjør om du kan selge bolig skattefritt

Du kan godt ha leid ut en del av boligen, så lenge du selv har benyttet minst halvparten, regnet etter utleieverdi. Dersom en del av boligen har vært utleid til næringsvirksomhet, blir likevel denne delen skattepliktig. 

 

Hus til salgs

Salg av egen bolig er i Norge skattefritt så lenge du har bodd i den selv i minst ett av de to siste årene før salg, sier Lothe. Du kan lese mer og salg og skatt her. (Foto: KOI)

 

Har du leid ut hele eller deler av boligen? 

Utleie av inntil halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, er skattefritt. For tomannsboliger som ikke er seksjonert betyr dette at du kan leie ut den ene halvparten skattefritt, så lenge den delen du bor i har minst samme utleieverdi som den delen du leier ut.

Leier du ut mer enn dette, er inntekten skattepliktig. Utleie av mer enn halvparten av egen  bolig deler av året er likevel skattefri for inntekt inntil 20 000 kroner. Bryter du denne grensen er hele inntekten skattepliktig. 

Nytt fra 2018 er at korttidsutleie av egen bolig er skattepliktig

Fra og med skatteåret 2018 er korttidsutleie av egen bolig er skattepliktig, selv om du selv bor i den største delen av boligen, sier Lothe.

Korttidsutleie er leieforhold som har en varighet på mindre enn 30 dager. I slike tilfeller beregnes skattepliktig inntekt etter en såkalt "sjablongmodell" hos skatteetaten: De første 10.000 kroner er skattefrie, deretter vil 85 prosent av overstigende inntekt beregnes som skattepliktig. 

Eksempel på skatteberegning ved kortidsutleie egen bolig

Har du f.eks. 20.000 kroner i inntekt ved utleie av egen bolig via Airbnb, skal du altså inntektsføre 8.500 kroner.  (20.000 – 10.000 = 10.000 x 85 % = 8.500)

Inntekt fra rene utleieboliger er alltid skattepliktige. Der skal netto leieinntekt skattlegges med en sats på 23 prosent i 2018 (går ned til 22 % for 2019).

Er leieinntekten skattepliktig må du fylle ut skjema RF-1189. Husk at med skattplikt følger også rett til fradrag. 

 

Dame foran PC som ser over papirer Det kan være mye å tjene på å sjekke alle fradrag du har rett på. Se på alle bilagene dine og sjekk post for post, råder Rolf Lothe. (Foto: Istock)

 

Skattepliktig utleie: husk fradragene! 

Har du først skattepliktig leieinntekt, har du også krav på en rekke fradrag. Disse fører du opp i skjemaet RF-1189.

Mye å spare på å sjekke fradragene 

Eksempler på fradrag du kan ha krav til:

  • Vedlikehold
  • Kommunale utgifter
  • Forsikring
  • Festeavgift
  • Annonsering av boligen
  • Eiendomsskatt
  • Møbelslitasje
  • Egne reiseutgifter ifm visning
  • Lys og varme (dersom inkludert i leien)
  • Husleie til borettslag (den delen som ikke gjelder fradrag på fellesgjeld)

 

Fradrag du kan trekke fra for lånekostnader

At man kan trekke fra gjeldsrenter på skatten er velkjent for de fleste. Det kanskje ikke alle vet, er at du også kan trekke fra gebyrer og andre kostnader forbundet med låneopptak og refinansiering. 

Fradrag på kostnader fobrundet med låneopptak og refinansiering.

Dette omfatter også formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc. 

 

Du får fradrag på salg med tap 

Hvis du har solgt bolig, tomt eller hytta med tap kan du ha krav på fradrag. Dette forutsetter at en eventuell gevinst hadde vært skattepliktig.  

Tomt: Tap ved salg av tomt er alltid fradragsberettiget. 

Bolig: Har du solgt bolig med tap kan du få fradrag hvis du har brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 månedene, og/eller hvis du har eid boligen i under ett år. 

Fritidsbolig: Ved salg av fritidsbolig med tap kan du ha krav på fradrag hvis du har brukt den som egen fritdsbolig i mindre enn 5 av de siste 8 årene, og/eller eid den i under 5 år.  

Oversikt over alle boligfradrag 

 

Les også: Silje Sandmæls oversikt over alle fradrag du bør få med deg for 2018

 

Vurderer du å selge bolig eller hytte?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget.  DNB Eiendom legger ut for alt inntil eiendommen legges ut for salg, og garanterer salg innen seks måneder. Hvis ikke skal du ikke betale. 

Kontakt en eiendomsmegler her