Jus

Har du krav på halve boligen ved skilsmisse?

Tekst: Hanne Askbo, 15.1.15 Foto: NTB Scanpix

Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefeller har felleseie, og utgangspunktet er at "felles eiendeler" skal deles likt. Dette betyr altså ikke at alt skal deles.

Advokat Karianne Listerud i Huseiernes Landsforbund– Det mange misforstår når det gjelder felleseie er at de tror felleseie innbefatter alt de har av verdier. Det gjør det ikke.

Det som skal deles likt ved en eventuell skilsmisse er det dere sammen har opparbeidet dere, mens dere var sammen.

Det dere eide fra tidligere skal holdes utenom, det skal også personlig arv og gaver, sier Karianne Listerud, advokat i Huseiernes Landsforbund.

 

Dette betyr felleseie i et ekteskap 

Felleseie er kun en betegnelse på formuesordningen mellom partene, forklarer Listerud. Det har ingenting med eierforholdet å gjøre. 

Felleseie betyr at de eiendelene ektefellene eier når de gifter seg, og som de erverver i løpet av ekteskapet, som utgangspunkt inngår i et felleseie. Men det betyr ikke at eierandelene mellom partene trenger å være like store.

– En bolig kan for eksempel eies med 90 prosent av den ene og likevel falle inn under felleseie.

Det er det du sitter igjen med når opprinnelige eierandeler er trukket ut som skal deles likt.

Ved et skilsmisseoppgjør må dere først se på hvor stor andel hver av dere eier i eiendommen og deretter trekke fra den gjelden hver av dere er ansvarlig for. Det er denne nettosummen hver enkelt av dere sitter igjen med som skal fordeles med en halvpart til hver, forklarer Listerud. 

 

Hytte på fjellet

Kan du dokumentere at du arvet hytta så skal den ikke deles med eks'en, sier Listerud. Har eks'en din kostet på den underveis kan han eller hun imidlertid ha rett på en del. Les mer om det her: Hvordan dele hytte ved skilsmisse  (Foto: Istock)

 

Eide du mye ved inngåelse av ekteskapet? Da kan du ta det med deg ut igjen også

Det er flere unntak fra hovedregelen. Et av dem er skjevdeling av felleseiemidler. Skjevdeling betyr at du kan kreve at enkelte verdier holdes utenfor skilsmisseoppgjøret.

-Skjevdeling skjer ikke automatisk, men fordrer at du fremsetter et skjevdelingskrav og at du kan bevise dette kravet, sier Listerud.

Det er viktig å beholde kvitteringer og avtaler som viser hva du eide før ekteskapsinngåelsen

Vilkårene er at verdiene er i behold, og at de klart kan føres tilbake til midler du hadde fra før ekteskapet. Har du dokumentasjon på bankinnskudd, eierskap til bolig eller skjøte på en tomt datert før ekteskapsinngåelse, så er det ditt og unntas fra deling.

 

Enebolig på Nordstrand, bilde tatt av Inviso

Ettersom boligverdiene i Norge har økt kraftig de siste årene, har også konflikter rundt deling av bolig økt. Det er imidlertid klare regler for deling. Her kan du få en gjennomgang av hvordan bolig skal deles riktig ved skilsmisse. 

 

Personlig arv eller gaver du har mottatt underveis i ekteskapet er dine 

Penger eller eiendeler du kan dokumentere at du har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet skal også holdes utenom deling, sier Listerund.

Du vil også ha rett til å kunne skjevdele eventuell avkastning av midlene, og i motsatt fall miste deler av skjevdelingskravet dersom du har lidt tap. Det har altså stor betydning hva du bruker skjevdelingsmidlene til.

Det er viktig å kunne dokumentere hva som er ditt

– Har du for eksempel investert arv du har fått inn i felles bolig, vil du ha krav på økningen i markedsverdien av den andel av boligen den investeringen utgjorde, sier Listerud.

 

Huseierne anbefaler ektepakt for de som vil sikre seg

- Et annet alternativ til felleseie, er særeie, sier advokaten. - Særeie er betegnelsen på midler som skal holdes utenfor deling. Særeie kan enten avtales  mellom ektefellene ved ektepakt eller bestemmes av en giver eller arvelater.

– Har du midler som du ønsker å holde utenfor deling, så anbefaler jeg alltid å skrive en avtale om særeie ved ektepakt. I denne kan dere avtale at alle eller noen eiendeler skal våre særeie. Dette vil også kunne ha betydning ved død, sier Listerud.

En ektepak kan for eksempel hindre av en partner med mye gjeld setter din eiendom som sikkerhet

Det stilles visse krav til ektepakten, blant annet skal den våre skriftlig og undertegnes av vitner. For å oppnå rettsvern overfor ektefellenes kreditorer, må Ektepakten være skrevet på eget skjema og tinglyses.

– Har ektefellen din mye gjeld kan du for eksempel hindre at familiehytta som du har arvet blir tatt i pant av din ektefelles kreditorer, sier Listerud

 

Les også: Arv og bolig - slik kan du sikre deg!

 

 

Vurderer dere å selge felles bolig, eller har den ene råd til å ta over alene?

Våre eiendomsmeglere gir ofte råd til mennesker i en skilsmissesituasjon. Vi kan hjelpe dere med å avklare hvilke verdier som ligger for dere begge i dagens bolig, og gi råd om hva dere eventuelt kan få kjøpt.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil boligen legges ut for salg. Dere tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her!