Jus

Huskelisten for dere som står midt i en skilsmisse

Av: Kristin O Iversen, 26.10.2018 Foto: Istock

Når du står midt i en skilsmisse kan det være vanskelig å vite hvordan du går frem for å dele økonomien. Sjekk tipsene som kan være til hjelp.

.

Først og fremst bør du tenke på barna om du har noen, og forsøke å huske det store bildet, sier familierettsadvokat Andreas Poulsson i Codex Advokat. Det kan være verdt å spise noen kameler for å beholde husfred og et godt forhold også i etterkant. 

Av mer praktiske ting bør dere avklare følgende forhold:


Bolig- og bosituasjonen videre etter skilsmissen

Når dere har tatt ut separasjon er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen, og det er flere ting å huske på.

Hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig må det sendes nytt skjøte til statens kartverk.

Det er verdt å merke seg at både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon. Det samme gjelder hvis en av partene skal overta bilen. Sender du med separasjonsattesten i forbindelse med omregistreringen, slipper du også omregistreringsavgift.

 

Dele bolig

At det er felleseie i et ekteskap betyr ikke at alt skal deles likt ved skilsmisse, i prinsippet skal kun det dere har opparbeidet dere sammen deles. Det hver enkelt gikk inn med, eller har fått av personlig arv og gaver, skal ikke deles (Foto: NTB) 

 

Dere må foreta en deling av boet 

Når dere gjennomfører deling av boet får dere begge avklart den økonomiske situasjonen og kan frigjøre kapital til eventuelt nytt boligkjøp.

Da unngår dere også at oppgjøret blir påvirket av nye låneopptak og nye forbruk, slik at dere må rekonstruere hvordan den økonomiske situasjonen egentlig var ved separasjonstidspunktet.

Utgangspunktet for deling av formuen er at man har hatt felleseie eller særeie. Det er også en del verdier som kan holdes utenfor delingen, såkalte skjevdelingsmidler.

 

Les også advokatens råd for hvordan boligen skal deles riktig

 

Når trer delingen av økonomien i kraft?

Det er det såkalte "skjæringstidspunktet" som markerer skillet mellom deres felles og separate økonomi. For ektefeller inntreffer skjæringstidspunktet den datoen da fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller datoen når en av partene flytter ut.

Det er den formuen og gjelden dere har på dette tidspunktet som danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formuen og størrelsen på formuemassen.

Det du skaffer deg etter skjæringstidspunktet beholder du selv.

Det samme gjelder hvis du pådrar deg gjeld og andre utgifter. Unntaket vil være hvis dere avtaler noe annet, eller det gjelder kostnader på felles bolig.

 

Gi beskjed til skatteetaten om ny sivilstatus, da endres skatten

Husk å melde flytting til skatteetaten. For eksempel vil NAV kreve at du har fått flytteattest. Om barna skal flytte med deg er det viktig å få underskrift av den andre forelderen.

Den som skal ha barna boende hos seg bør også melde fra til skatteetaten om ny skatteklasse. Dersom barna er under 18 år gir skatteklasse 2 rett på ekstra skattefradrag.

 

Som skilt har du rett på en ekstra barnetrygd!

Den av foreldrene som barna skal bo hos, har rett på en ekstra barnetrygd og eventuelt andre ytelser for enslige forsørgere.

Meld fra til nærmeste NAV-kontor. Husk å sende med flytteattest og meklingsattest.

 

Midlertidig bruksrett kan gis den ene parten

Midlertidig bruksrett er en eksklusiv rett til boligen, i dette ligger at den andre ektefellen ikke lenger har noen rett til å oppholde seg der.

Dersom konfliktnivået er særdeles høyt, og det er grunn til å tro at den andre ektefellen ikke vil respektere den eksklusive boretten, kan man i samme prosess anmode retten om å forby den andre ektefelle å komme til den eiendommen eller boligen der den andre ektefellen oppholder seg.

For å vinne frem med krav om midlertidig bruksrett må en normalt sett ha en interesseovervekt i å bli boende sammenlignet med ektefellen, for eksempel dersom en har daglig omsorg for barn.

 

 

Sjekk disse nettsidene for mer informasjon:

 skilsmisse.net

jusinfo.no

Foreningen 2 foreldre

Ensliges landsforbund

 

 

Vurderer dere å selge felles bolig, eller har den ene råd til å ta over alene?

Våre eiendomsmeglere gir ofte råd til mennesker i en skilsmissesituasjon. Vi kan hjelpe dere med å avklare hvilke verdier som ligger for dere begge i dagens bolig, og gi råd om hva dere eventuelt kan få kjøpt.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil boligen eventuelt legges ut for salg. Dere tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her og nå!