Jus

Har jeg lov til å felle trær på festetomt?

Tekst: Hanne Askbo, 5.5.2015 Foto: NTB Scanpix

– Må jeg søke grunneier om lov hvis jeg vil felle trær på festetomten?

.

Annita Magnussen i Huseierne forklarer om festetomt | DNB Eiendom– Hvis ikke et forbud eller regulering om trefelling er avtalt på forhånd, har fester normalt rett til å felle trær, sier Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Loven sier at du som fester, er sikret å benytte tomten med bolig eller hytte til evig tid, og har samme fysiske rådighet som en eier over tomten med mindre annet er avtalt, sier hun. 

Unntak kan altså forekomme, men det må da være spesifisert i avtalen: Hvem som kan felle trær, eller om det kan felles trær, kan noen ganger være regulert i festeavtalen.

 

Les også: Advokat Knut Kallums gjennomgang av tomtefesteloven (2018)

 

Viktig å lese nøye gjennom festeavtalen før du går i gang!

– Tomtefesteloven § 16 regulerer festers råderett over tomten, og den sier blant annet: «Ved feste av tomt til boliger og fritidshus har festeren samme fysiske råderett over festetomten til bruk innenfor festeformålet som en eier har, så langt ikke annet følger av det som er avtalt.

Hvis unntak er gjort kan du likevel ofte kreve at trær som tar utsikt eller lys skal fjernes

Er det avtalt at festeren ikke kan hogge ned tre på tomten, kan festeren likevel kreve at bortfester i rimelig grad tar bort trær som hindrer utsikt eller på annen måte er til ulempe, og sette seg imot hogst av tre som bør bli stående for trivsels skyld.

 

Les også: Bortfester kan ikke kreve urimelig høy festavgift

 

trefelling på festet tomt

 

Som en hovedregel har du lov til å gjøre det du vil på festet tomt, sier advokaten. Men les nøye gjennom festekontrakten for unntak finnes (Foto: NTB Scanpix)

 

Har du planer om å kjøpe hytte? Sjekk de DNB Eiendom har til salgs nå

 

Hvis tomtens størrelse eller areal ikke er oppgitt gjelder dette

Er det ikke sagt noe i avtalen om størrelsen på tomten (punktfeste), gjelder vedtakene i andre punktum for et areal på ett dekar.»

Er ikke annet avtalt er det bare å felle de trærne du vil, men ta hensyn til naboer!

– Er det ikke avtalt noe i avtalen, skal fester ha mulighet til å felle trær, så vidt dette ikke kommer i strid med festeavtalen ellers og så lenge det må anses å være innenfor festeformålet.

Her finner du Lov og tomtefeste i sin helhet

 

 

Vurderer du å selge boligen eller hytta?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget. 

DNB Eiendom legger ut for alt inntil boligen eventuelt legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her og nå!