Boligmarkedet

Arveavgiften er borte – men pass på disse skattefellene!

Publisert: 1.6.2015 Tekst: Redaksjonen

Har du arvet en bolig, er det noen regler du bør kunne for å unngå skattesmell.

1. januar 2014 ble arveavgiften fjernet. Du betaler ikke lenger arveavgift når du mottar arv eller gave, men det kan være at du må skatte av gevinsten hvis du selger boligen.

– Hvis giver eller arvelater kunne solgt boligen eller fritidsboligen skattefritt, slipper du å betale skatt av gevinsten i tidligere eiers eiertid, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

 

Unngå gevinstskatt når du selger boligen

– Men oppfyller ikke giver eller arvelater kravene til eier- og botid når du selger en bolig du overtar, må du betale 27 prosent skatt av gevinsten, fortsetter han.

Flytter du inn i boligen kan du unngå gevinstskatten. Du kan nemlig selge boligen skattefritt om du har eid boligen i mer enn ett år og bodd i den i minst 12 av de siste 24 månedene før salget.

– Når det gjelder fritidsbolig, må du ha eid den i mer enn fem år og brukt den som fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene, påpeker Lothe.

Husk at du kan bygge videre på giver eller arvelaters allerede opparbeidede eier- og botid, dersom disse oppfylte kravene til skattefritt salg.

Har for eksempel foreldrene dine bodd i boligen  de åtte siste månedene før du overtar den, kan du selge den skattefritt når du har bodd der i fire måneder.

 

Slik blir regnestykket

– Om du arver fast eiendom overtar du nå arvelaters inngangsverdi, hvis arvelater ikke kan selge den skattefritt, sier Lothe.

– Fra årsskiftet vil arv og gave som regel gi lavere inngangsverdi enn tidligere, fordi den nå ikke lenger bygger på markedsverdien på dødsfalls- eller gavetidspunktet, forteller han.

Arver du en utleiebolig som foreldrene dine ikke har bodd i selv, overtar du deres inngangsverdi. Selger du boligen nå må betale 27 prosent* skatt av verdiøkningen fra foreldrenes kjøpstidspunkt. 

Betalte foreldre 1 million kroner for en bolig som i dag har en markedsverdi på 3 millioner, utgjør det en urealisert gevinst på 2 millioner. Det gir en skatt på 540 000 kroner. Før arveavgiften ble fjernet ville du i stedet for skatten betalt en arveavgift på 179 600 kroner.

*gevinstskatten var på 27 % da denne saken ble skrevet, den ble i 2017 senket til 24 % 

 

To unge damer som krangler

Hvis du ønsker å unngå krangling mellom dine arvinger i etterkant, bør du tenke nøye over fordelingen av arv, slik at det blir så rettferdig som mulig. (Foto: Istock)

 

Rettferdig fordeling

– Du bør tenke over at en latent gevinstskatt også har betydning for hva som er en rettferdig fordeling av verdiene mellom flere arvinger, sier Lothe.

Et foreldrepar med to barn ønsker å gi forskudd på arv. Den eldste søsteren får en utleiebolig med en verdi på to millioner kroner, som foreldrene betalte en million kroner for. 

Datter nummer to mottar to millioner kroner som har stått på en konto. Hvis førstefødte som fikk boligen selger nå, vil det utløse en skatt på 270 000 kroner, mens datteren som fikk penger ikke har noe slikt latent skattekrav hengende over seg.

I utgangspunktet vil det derfor være rettferdig at den eldste kompenseres for denne skatteulempen. Flytter hun derimot inn og oppfyller kravet til botid før boligen selges, er ikke det nødvendig.

 

Ikke ettergi lånet!

Det er ikke uvanlig at foreldre låner barna penger når de ønsker å hjelpe til ved boligkjøp. Dette var kanskje enda vanligere tidligere.

– Det utløste nemlig ikke arveavgift, så lenge det forelå en reell tilbakebetalingsplikt, sier Lothe. Mange etterga deretter deler av lånet innenfor de årlige fribeløpene for gaver.

– Vi ser nå at en del av de som har lånt barna penger ønsker å ettergi lånet. Dette kan være risikabelt. Dersom du ettergir et lån nå, rett etter at arveavgiften har forsvunnet, risikerer du at skattemyndighetene hevder at det ikke var et reelt lån, og at det aldri forelå noen reell tilbakebetalingsplikt.

Du risikerer dermed at lånet betraktes som en gave, med den følge at det utløser arveavgift etter reglene på det tidspunktet lånet ble gitt. Lånte du poden for eksempel to millioner kroner, utgjør det et betydelig beløp, sier Lothe.

 

Slik unngår du gevinstskatten

Bolig:

Bo i boligen i 1 av 2 år

Eie over 1 år

 

Fritidsbolig:

Bruke som fritidsbolig i 5 av 8 år

Eie over 5 år