Gå til innhold
Boligmarkedet

- Nordmenn kan få rentesjokk

Tekst og foto Kristin O. Iversen, 13.3.2018
Jeg er bekymret for nordmenns høye gjeld og frykter mange vil få rentesjokk når rentene går opp på boliglån, sier Morten Balterzen i Finanstilsynet.
Kilde: FinanstilsynetArtikkelen er basert på foredraget til Morten Balterzen på NEFs boligseminar 13.3.2018