Gå til innhold

Det blir ikke innstramminger i boliglånsforskriften!

Tekst: Øivind Skorve, 15.11.2019, Foto: NTB/Scanpix, Stig B. Fiksdal/DNB
Det blir ingen innstramminger i boliglånsforskriften, slik mange fryktet. I stedet kom finansminister Siv Jensen i dag med en god nyhet til førstegangskjøpere som sparer i BSU (Boligsparing for unge).

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Enkelt forklart stiller boliglånsforskriften krav til lånets belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.

 

Ung jente i sofa

Ikke umulig: Har du god betalingsevne og fast jobb, men mangler noe egenkapital, bør du sjekke med banken om du likevel kan få boliglån gjennom fleksibilitetskvoten.

 

– En uendret fleksibilitetskvote gjør at bankene fortsatt kan utøve godt bankhåndverk, for eksempel når de behandler lånesøknader fra førstegangskjøpere med god betjeningsevne uten tilstrekkelig egenkapital, sier Jensen.

 

 

BSU-sparing blir enda mer gunstig

Konserndirektør for Personmarked i DNB Ingjerd Spiten, er fornøyd med beslutningen.

Ingjerd Spiten i DNB – Dette er godt nytt for alle unge som skal etablere seg. Nå kan BSU-konto benyttes til fradrag i gjeldsgraden, og ikke bare i belåningsgrad slik regelverket har vært til nå. 

Dermed trenger ikke BSU-kontoen nødvendigvis avsluttes for å få innvilget boliglån, men unge kan fortsette å spare i BSU også etter at de har kjøpt sin første bolig. Vi tror at dette kan gjøre BSU-ordningen enda mer viktig og lønnsom for de som er flinke til å spare. 

Låntagere som bindes av kravet til gjeldsgrad, men har midler på BSU-konto, kan etter ny forskrift dermed ta opp høyere lån tilsvarende beløpet på BSU-konto, forklarer Finansdepartementet i en pressemelding.


 

Positivt for boligmarkedet

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom mener beslutningen til regjeringen er bra for boligmarkedet.

Terje Buraas i DNB Eiendom – Vi mener det er helt riktig av myndighetene å ikke stramme til på boliglånreglene nå. I løpet av 2019 har vi hatt fire renteøkninger, en allerede innført boliglånsforskrift som har fungert godt og et gjeldsregister som påvirker prisutviklingen. Det har bidratt til å kjøle ned temperaturen i prisveksten og ført til at boligmarkedet aldri har vært mer velfungerende.

– Boligprisene har aldri vært så stabile som i løpet av det siste året, og derfor er det ingen behov for ytterligere tiltak med innstramminger fra myndighetene, sier Buraas.

 

Dette er boliglånsforskriften som vil gjelde fra nyttår og ut 2020. Det vil si at følgende må være på plass for at banken skal kunne gi deg lån:

  • Samlet gjeld (inklusiv kredittrammer og studielån + penger på BSU-konto) skal ikke være større enn fem ganger inntekten
  • Hvis du skal bo i boligen selv, må du ha minst 15 prosent egenkapital (penger på BSU-konto tas med i beregningen av egenkapital)
  • Hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha minst 40 prosent egenkapital
  • Bankene har rom til å bruke skjønn i 8 prosent av andelen lån de gir i Oslo, og 10 prosent i resten av landet.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis