Boligmarkedet

Jeg vil kjøpe meg inn i samboerens leilighet - Hvordan går vi fram?

Av Kristin O. Iversen, 16.6.2019 Foto: NTB Scanpix/ Stig B. Fiksdal

Mange ferske samboere spør meg om hvordan de kan kjøpe seg inn i den andres bolig. – Her er mine råd, sier Silje Sandmæl.


For det første vil jeg si at det er flott at så mange er bevisste på å sikre sin egen økonomi og selvstendighet ved å ville kjøpe seg inn, sier Sandmæl.

- Å eie sin egen bolig gir forutsigbarhet og er som regel mer lønnsomt enn å leie.

Hvis du ikke kjøper deg inn, vil det jo være som om du leier en del av din partners bolig. 

 

Det er ingen rett å få kjøpe seg inn

Selv om du allerede har flyttet inn til kjæresten og har bodd der en stund, har du ingen rett til å kjøpe deg inn. Det er helt opp til han eller hun som eier boligen, sier Sandmæl.                                                                                               

Noen har «brent seg før» og ønsker å sitte som eier alene til de er trygge på forholdet

De fleste som ønsker å satse sammen ser imidlertid fordelen av å dele på låneutgifter og vedlikeholdskostnader, som par vil dere jo også sannsynligvis få bedre råd.

 - Når begge er eiere har dere også fordelen av å føle dere mer likeverdige i forholdet.

 

 

Silje Sandmæl i DNB

Får du lov til å kjøpe deg inn må dere først finne ut hva boligen er verdt, sier Silje Sandmæl. - Så tar dere kontakt med banken og ordner lånet. (Foto: NTB)

 

Bli enige om hva boligen er verdt!

Er dere enige i at dere vil eie sammen må dere finne ut hva boligen er verdt. Det gjør dere ved å bestille en helt fersk verdivurdering.

Mange velger å ta to verdivurderinger, og setter innkjøpsverdien til gjennomsnittet.

-Når dere har funnet ut av hvor mye det vil koste å kjøpe seg inn, må den som skal kjøpe finne ut hva han eller hun har råd til, sier Sandmæl. Snakker dere med en rådgiver i banken vil dere får hjelp til det. 

 – De fleste ønsker gjerne å kjøpe seg inn så halve boligen blir deres, men det avhenger selvsagt av  betalingsevne og egenkapital.   

 

Les også: Leie eller eie, hva lønner seg?

 

Eierandelen bestemmes av hva du har råd til                

Eierbrøken, eller avtalen som viser hvem som eier hvor mye av boligen, avgjøres ofte av økonomien til han eller hun som vil kjøpe seg inn, sier Sandmæl.   

-Har du ikke råd til å kjøpe halve så kan du kjøpe en mindre andel nå, og mer etter hvert.

Du kan kjøpe deg inn over tid – legg en plan!

 De fleste vil nok mene at det er bedre å ha en 20-30 prosents eierandel enn å fortsette å være 100 prosent leietager hos din egen samboer.

Kjøper du deg ikke inn, vil du heller ikke ha noen rett til noen andel av eventuell gevinst den dagen boligen selges igjen, uansett hvor lenger dere har bodd sammen eller hvor mange daglige utgifter du har tatt, sier hun.

Her kan du søke boliglån (finansieringbevis)!

Hvordan kjøpe seg inn i samboers leilighet? Silje Sandmæl forklarer.

Når du kjøper deg inn betaler du enten ut en del av lånet, eller du overtar en avtalt andel av lånet. Spesifiser eierandelene i et skjøte og i Samboeravtalen, sier Sandmæl. 

 

Overtar en del av lånet på boligen

Den som eier boligen i dag har sannsynligvis allerede et boliglån i banken. – Banken vil forholde seg til boligens verdi når sikkerhet for lån gis.

La oss si du skal kjøpe deg inn med en million på en bolig som er verd tre millioner kroner. Din samboer har 2,5 millioner i lån i dag. Du låner hele summen.

Når du kjøper deg inn overtar du en del av dagens lån på boligen.  

-Når du kjøper deg inn vil du med andre ord overta ansvaret for å betale på én million, slik at din samboers gjeldsbyrde går fra å være 2,5 til 1,5 millioner kroner. Din eierandel blir da 1/3 av boligens verdi.   

Skulle du ha råd og mulighet til å kjøpe halve boligen må du totalt ha lån og egenkapital på 1,5 millioner kroner i dette tilfellet.  

Klikk her for å se flere eksempler på hvordan eierbrøken regnes ut! 

 

 

Du må betale dokumentavgift på din andel

Dersom det er en selveier du skal kjøpe deg inn i, må du betale dokumentavgift på 2,5 prosent på din eierandel.  - Har du kjøpt deg inn med èn million kroner skal du altså betale 25 000 kroner på toppen, minner Sandmæl om.

På en borettslagsleilighet eller aksjeleilighet er det ingen dokumentavgift, men dere bør uansett tinglyse din andel hos Kartverket, det koster noen få hundrelapper.

Fordelen med tinglysing er at din eierandel blir offisielt registrert

Er dere gift slipper dere, da ektefeller fritt kan overføre eiendom seg i mellom. Det kan også gis unntak fra dokumentavgiften i enkelte tilfeller, ifølge Kartverket.

Uansett om dere er gift eller ikke må dere fylle ut et skjøte  for å gjøre overføringen av eierandel offisiell.   

 

Les mer om tinglysing og hvordan fylle ut skjøte på Kartverkets sider!

 

Hvordan kjøpe seg inn i samboers bolig, og hva har du rett på når forholdet ryker?

Altfor mange slurver med å dokumentere eierandeler skikkelig, det blir det mange bitre brudd av, sier Sandmæl. Tinglys skjøte og skriv samboeravtale! (Foto: Istock) 

 

Spesifiser hvem som eier hva i Samboeravtalen

Når alt er ordnet med lån og fordeling av fellesutgifter, er det viktig å få alt ned i en samboeravtale, sier Sandmæl. 

 - Hvis det er "opplest og vedtatt" hvem som eier hvor mye, vil dere unngå mye krangling om forholdet skulle ta slutt, eller om boligen selges underveis. 

Få eierforholdene ned i samboeravtalen!

Når boligen selges igjen vil den som eier 1/3 av boligen ha rett på 1/3 av salgsgevinst, eller tilsvarende måtte dekke 1/3 av eventuelt tap. 

Skal partneren senere kjøpe deg ut må han eller hun likeledes måtte betale 1/3 av en ny verdivurdering  på det tidspunktet dere går hvert til deres.

 

Dere finner standard samboeravtaler til nedlasting på DNBs sider.

 

 

Vurderer du å selge boligen din?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil eiendommen legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Kontakt en eiendomsmegler her!