Boligmarkedet

Hvordan kan jeg kjøpe meg inn i leiligheten til samboeren min?

Av Kristin O. Iversen, 16.6.2019 Foto: NTB Scanpix/ Stig B. Fiksdal/DNB, Itsock

– Mange ferske samboere spør meg om hvordan de kan kjøpe seg inn i den andres bolig, sier Silje Sandmæl. Her er hennes beste råd.

– For det første vil jeg si at det er flott at så mange er bevisste på å sikre sin egen økonomi og selvstendighet ved å ville kjøpe seg inn, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB og fortsetter:

– Å eie sin egen bolig gir forutsigbarhet, og er som regel mer lønnsomt enn å leie. Hvis du ikke kjøper deg inn, vil det jo være som om du leier en del av din partners bolig. 

Lurer dere på om boligen har steget i verdi? Bestill en ny verdivurdering her


Det er ingen rett å få kjøpe seg inn

Selv om du allerede har flyttet inn til kjæresten og har bodd der en stund, har du ingen rett til å kjøpe deg inn. Det er, ifølge Sandmæl, helt opp til han eller hun som eier boligen.                                                                                        

– De fleste som ønsker å satse sammen ser imidlertid fordelen av å dele på låneutgifter og vedlikeholdskostnader, som par vil dere jo også sannsynligvis få bedre råd, sier Sandmæl og fortsetter:

– Når begge er eiere har dere også fordelen av å føle dere mer likeverdige i forholdet. 

Skal du selge boligen din? Kom i kontakt med en megler her. 

 

Silje Sandmæl i DNB

Får du lov til å kjøpe deg inn må dere først finne ut hva boligen er verdt, sier Silje Sandmæl. - Så tar dere kontakt med banken og ordner lånet. (Foto: NTB)

Bli enige om hva boligen er verdt

Er dere enige i at dere vil eie sammen, må dere finne ut hva boligen er verdt. Det gjør dere ved å bestille en ny verdivurdering.

– Når dere har funnet ut av hvor mye det vil koste å kjøpe seg inn, må den som skal kjøpe finne ut hva han eller hun har råd til. Snakker dere med en rådgiver i banken vil dere får hjelp til det. Mange ferske samboere spør meg om hvordan de kan kjøpe seg inn i den andres bolig, sier Sandmæl. 

 – De fleste ønsker gjerne å kjøpe seg inn så halve boligen blir deres, men det avhenger selvsagt av betalingsevne og egenkapital, legger hun til. 

Hvor mye kan du låne til bolig? Her kan du bestille finansieringsbevis

 

Eierandelen bestemmes av hva du har råd til                

– Eierbrøken, eller avtalen som viser hvem som eier hvor mye av boligen, avgjøres ofte av økonomien til han eller hun som vil kjøpe seg inn, sier Sandmæl.   

– Har du ikke råd til å kjøpe halve, kan du kjøpe en mindre andel nå, og mer etter hvert. De fleste vil nok mene at det er bedre å ha en 20-30 prosents eierandel enn å fortsette å være 100 prosent leietager hos din egen samboer.

Kjøper du deg ikke inn, vil du ifølge Sandmæl, som regel heller ikke ha noen rett til noen andel av eventuell gevinst den dagen boligen selges igjen.

– Uansett hvor lenger dere har bodd sammen eller hvor mange daglige utgifter du har tatt, sier Sandmæl og fortsetter: 

–  Har du derimot vært med på å øke verdien av boligen, ved å for eksempel være med å pusse opp, kan du ha krav på vederlag. Dette er ofte advokatmat, og kan være vanskelig å bevise, så spar på alle kvitteringer som dokumenterer det du eventuelt har bidratt med av større summer.  

 

Hvordan kjøpe seg inn i samboers leilighet? Silje Sandmæl forklarer.

Når du kjøper deg inn betaler du enten ut en del av lånet, eller du overtar en avtalt andel av lånet. Spesifiser eierandelene i et skjøte og i Samboeravtalen, sier Sandmæl. 

Overtar en del av lånet på boligen

Den som eier boligen i dag har sannsynligvis allerede et boliglån i banken. Banken vil forholde seg til boligens verdi når sikkerhet for lån gis. 

– La oss si du skal kjøpe deg inn med en million kroner på en bolig som er verdt tre millioner kroner. Din samboer har 2,5 millioner i lån i dag. Du låner hele summen, sier Sandmæl og fortsetter: 

– Når du kjøper deg inn vil du med andre ord overta ansvaret for å betale på én million, slik at din samboers gjeldsbyrde går fra å være 2,5 til 1,5 millioner kroner. Din eierandel blir da 1/3 av boligens verdi.   

Skulle du ha råd og mulighet til å kjøpe halve boligen må du totalt ha lån og egenkapital på 1,5 millioner kroner i dette tilfellet.  

Du må betale dokumentavgift på din andel

Dersom det er en selveierbolig du skal kjøpe deg inn i må du betale dokumentavgift på 2,5 prosent på din eierandel. 

– Har du kjøpt deg inn med èn million kroner skal du altså betale 25 000 kroner på toppen, minner Sandmæl om.

På en borettslagsleilighet eller aksjeleilighet er det ingen dokumentavgift, men dere bør uansett tinglyse din andel hos Kartverket, det koster noen få hundrelapper.

– Er dere gift slipper dere, da ektefeller fritt kan overføre eiendom seg i mellom. Det kan også gis unntak fra dokumentavgiften i enkelte tilfeller, ifølge Kartverket.

Uansett om dere er gift eller ikke må dere fylle ut et skjøte for å gjøre overføringen av eierandel offisiell. 

Spesifiser hvem som eier hva i Samboeravtalen

– Når alt er ordnet med lån og fordeling av fellesutgifter, er det viktig å få alt ned i en samboeravtale, sier Sandmæl. 

– Hvis det er "opplest og vedtatt" hvem som eier hvor mye, vil dere unngå mye krangling om forholdet skulle ta slutt, eller om boligen selges underveis, fortsetter hun. 

Når boligen selges igjen, vil den som eier 1/3 av boligen ha rett på 1/3 av salgsgevinst, eller tilsvarende måtte dekke 1/3 av eventuelt tap. 

– Skal partneren senere kjøpe deg ut må han eller hun likeledes måtte betale 1/3 av en ny verdivurdering på det tidspunktet dere går hvert til deres, sier Sandmæl.