Boligmarkedet

Hva lønner seg: Å leie eller eie bolig?

Av Kristin O. Iversen, 13.3.19 Foto: NTB Scanpix og Olav Mællingsæter

Boligprisene stiger ikke noe særlig lenger, noen sier de skal ned de neste årene. Hva bør du gjøre da, eie eller leie? Her er Silje Sandmæls tanker rundt temaet.


Tross boligprisbrems de siste månedene er det fremdeles dyrt å kjøpe sin egen bolig i Norge. Samtidig gjør skattefordeler og lave renter at det fortsatt vil lønne seg å eie framfor å leie, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

- Med noen unntak.

 Skatteregler og lave renter gjør at det lønner seg å eie

Å nedbetale på boliglån er som å spare i et investeringsprodukt hvor gevinsten er skattefri så lenge du har bodd i boligen ett av de to siste årene før du selger.

Nettopp fordi det å eie bolig er skattefavorisert i Norge skal leieprisene være ganske lave før det er mer økonomisk, HVIS du skal bo der i noen år.

 

Les også: Selger vi ikke boligen din innen seks måneder, skal du slippe å betale.

 

Silje Sandmæl forteller at det lønner seg å eie framfor leie bolig

Viktigere enn en mulig gevinst er at de månedlige bokostnadene dine gjerne blir rimeligere når du eier fremfor å leie, sier Sandmæl. Dette fordi rentene på boliglån er så lave at du kan betjene relativt høye lån for en liten kostnad, sier hun.

 

Å plassere penger i bolig er selvsagt ekstra gunstig i perioder der boligprisene går opp, men den reelle månedlige bokostnaden er også viktig når du skal vurdere boform. 

Noen argumenterer med at rentene skal opp, men selv om rentene går opp med en prosent er rentenivået fremdeles historisk lavt, sier Sandmæl.

 

Les også: Hvordan få boliglån?

 

Å kjøpe egen bolig kan være en lønnsom investering selv om boligprisene ikke stiger

Ifølge tall fra Utleiemegleren er gjennomsnittsprisen for en toromsleilighet i Oslo nå kroner 12 344 kroner (se leiepriser for flere byer nederst)*.

– For den summen kunne du i betjent et boliglån på 3,2 millioner kroner med 30 års nedbetalingstid, sier forbrukerøkonomen. Selv i Oslo får du en grei bolig for den prisen.  

Skal du bo lenge et sted og har egenkapital bør du kjøpe 

Det å eie noe eget gir i tillegg en frihet: Du bestemmer over boligen og kan pusse opp som du vil. Du slipper å flytte hvis en utleier vil slutte å leie ut, og det vil være du som får en eventuell verdistigning.

Her på DNBs lånekalkulator kan du regne ut hvor mye et lån koster deg! 

 

 

Boligprisene vil svinge på kort sikt, men de fleste er enige om at de vil stige å lang sikt

Hun påpeker imidlertid at du også tar en risiko ved å investere i bolig. Boligmarkedet er et fritt marked styrt av tilbud og etterspørsel, da vil prisene kunne svinge relativt mye i løpet av en kortere periode.

Boligprisene utvikler seg også  ulikt fra by til by i Norge.

Det finnes ingen garanti for at boligprisene skal fortsette opp

– Boligprisene har steget jevnt og trutt i en årrekke, kun avbrutt av kortvarige små prisfall. Det finnes ingen garantier for at de vil stige like mye i årene fremover, sier Sandmæl.

Det som til syvende og sist må bestemme ditt valg er egen situasjon: Skal du kjøpe for å bo, eller kun som en investering? Vil det koste deg mindre hver måned å eie enn å leie?  - Regn på det!

 

Her kan du søke om finansieringsbevis før du går på visning!

 

Leie eller eie? Her får du svaret fra DNB

Om det lønner seg å eie eller leie kommer an på din situasjon og dine boplaner. Skal du bo et sted i mer enn tre år, og du har egenkapital, vil det etter all sannsynlighet lønne seg å eie, sier Silje Sandmæl i DNB. (Foto: NTB)  

 

Det er billigere og mer forutsigbart over tid å eie

Kjøper du bolig med et langsiktig perspektiv, minst tre-fire år, og du skal bo i den selv, vil det å eie sannsynlig være en grei investering. Alternativet, å leie, er ofte dyrere og mindre forutsigbart over tid.

Viktigst er kanskje den tryggheten du har når du eier. Da bestemmer du selv når du skal flytte igjen. 

-Økonomisk vil jeg kun anbefale å leie hvis fleksibilitet er viktig for deg, eller om du kun skal bo et sted i en begrenset periode. Hvis du vet du skal studere i en annen by i for eksempel tre år, så hadde jeg valgt å leie. Det å kjøpe og selge bolig koster jo også penger, og vinningen vil fort gå opp i spinningen hvis du eier en bolig i kort tid.

 

*Utleiemegleren fører statistikk over utleiepriser i de største byene i Norge.

Hva det koster å leie i ulike byer finner du her!

Se leieprisene opp mot: 

Hvor mye det koster å ha et boliglån?

 

DNB Eiendom hjelper deg med både kjøp og salg av bolig

Vi kommer gjerne inn allerede før du begynner jakten på din nye bolig, så vi kan fungere som en sparringspartner. Vi legger ut for alle kostnader inntil boligen er solgt.

Kontakt oss for en verdivurdering her!