Gå til innhold
Boligmarkedet

- Den sterke prisutviklingen er som forventet

Tekst: Øivind Skorve, 3.3. 2022, Foto: Stig B. Fiksdal/DNB
Boligprisene gjorde nok et byks i februar og er nå 6,3 prosent høyere enn for et år siden.
Eiendom Norge, Finn© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis