Gå til innhold
Boligmarkedet

Vil boligprisene fortsette å stige i 2016?

Publisert: 7.1.2016 Tekst: Øivind Skorve Foto: istock
Boligprisene gjorde et uventet hopp på tampen av fjoråret. Nå er spørsmålet om boligprisene vil fortsette å stige eller flate ut.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis