Gå til innhold
Boligmarkedet

Prisoppgang på boliger i mars: - Vi ser ingen tegn til at etterspørselen vil avta framover

Tekst og foto Kristin O. Iversen, 3.4.2019
Boligprisene steg med 0,7 prosent i mars, korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, forteller Terje Buraas i DNB Eiendom. Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.
Kilder: Eiendom Norge og Finn.no 3.4.2019© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis