Boligmarkedet

Kan Donald Trump påvirke de norske boligprisene?

Tekst: Kristin O. Iversen, 7.11.2016 (oppdatert 24.1.17) Foto: Istock/Sverre Jarild

Boligprisene i Norge påvirkes i stor grad av rentenivået, sier Knut A. Magnussen i DNB Markets. – Og rentene gjenspeiler situasjonen i verdensøkonomien.

Svaret på det innledende spørsmålet kan derfor bli ja. - Dersom Trump som president  gjennomfører politikken han har flagget, vil det påvirke oss.


Den amerikanske økonomien påvirker nemlig verdensøkonomien, og dermed den norske økonomien, langt mer enn vi skulle ønske, sier Seniorøkonomen.

Magnussen

Alt henger sammen med alt i finansmarkedene, sier Knut A. Magnussen i DNB Markets. (Foto: Sverre Jarild)

 

Påvirket allerede før han vant

I takt med at meningsmålingene viste økt oppslutning om Trump, falt amerikanske aksjemarkeder og dollaren har svekket seg. Følelsen av déjà vu er uunngåelig. I opptaktene til britenes EU-avstemming i juni danset også markedene til tonene fra meningsmålingene, sier Magnussen.

- Ettersom usikkerheten om utfallet steg, fikk det utslag i markedets bevegelser. Men usikkerheen i forkant var ikke nødvendigvis en god rettesnor for hva som vil skje i etterkant. Det at Trump vant gjorde at vi nå står foran en periode med større usikkerhet enn hva vi ville gjort om Clinton hadde gått av med seieren.

I og med at Trump vant står vi foran en periode med stor usikkerhet


Amerikansk politikk kan og vil påvirke Norge

Alt henger altså sammen med alt i finansmarkedene. Internasjonal handel påvirker oss på godt og vondt. Mest godt, ettersom vi i Norge stort sett lever av eksport av olje, gass og fisk.

Trump derimot er motstander av handelsavtaler og truer med å isolere USA. - Han vil at USA skal være selvforsynt og importere mindre fra utlandet. Det kan påvirke norsk eksport og norsk økonomi, og dermed renter og boligpriser, sier Magnussen.

Svaret er altså ja, amerikansk politikk kan påvirke norske boligpriser.


Utfallet av President Trump er uvisst

Markedet frykter økt proteksjonisme og handelskrig, basert på Trumps utspill i valgkampen. Skulle han som president greie å gjennomføre den politikken, kan han i verste fall sende USAs økonomi inn i resesjon, sier Magnussen . - Det vil i praksis bety lavere renter og være negativt for dollaren.

- Samtidig har Trump lovet lavere skatter og en mer ekspansiv finanspolitikk. Det vil på den annen side trekke i retning av både økt vekst og inflasjon, og dermed høyere rente og sterkere dollar. Den faktiske politikken vil også avhenge av Kongressvalget. Det er ikke rart usikkerheten i markedet øker.


Lav rente og lav dollarkurs påvirker Norge

Vi i lille Norge vil absolutt ikke forbli uberørt av bølgene fra USA. En lav dollar er som kjent uheldig for oljeeksporten vår. Vi vil tjene mindre på oljen, med de effekter det vil gi på en allerede hardt rammet oljebransje og et fond vi har begynt å tappe.

– Vi vil også kunne se økt arbeidsledighet og større usikkerhet. Det vil slå ut på boligmarkedet. Det samme vil en enda lavere rente gjøre.

En lavere rente vil kunne fyre opp boligmarkedet enda mer i deler av landet, mens den forhåpentlig vil dempe fallet i andre deler av landet. – Utfordringen er at lav rente har rammet, og vil fortsette å ramme, skjevt, sier Magnussen.

En lavere rente vil kunne fyre opp boligmarkedet enda mer


Lav rente stimulerer boligprisene

Lav rente er et sykdomstegn på en økonomi, forklarer Magnussen. - Lav rente er noe myndighetene bruker som medisin når det står dårlig til i økonomien. - Teorien tilsier nemlig at når renta er lav vil folk og bedrifter bruke mer penger. Større pengebruk setter vanligvis fart på økonomien og gir økt vekst og velstand i landet.

-Øker eksporten, turismen og salget i norske butikker og andre næringer, da får vi igjen vekst i økonomien. Velger folk å sette alle de ekstra pengene i boligmarkedet i stedet for, skaper vi bare dyrere boliger.