Gå til innhold
Boligmarkedet

Kan Donald Trump påvirke de norske boligprisene?

Tekst: Kristin O. Iversen, 7.11.2016 (oppdatert 24.1.17) Foto: Istock/Sverre Jarild
Boligprisene i Norge påvirkes i stor grad av rentenivået, sier Knut A. Magnussen i DNB Markets. – Og rentene gjenspeiler situasjonen i verdensøkonomien.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis