Gå til innhold
Boligmarkedet

Det var selgers marked i Trondheim i november

Tekst: Charlotte Eilers, 01.12.2021
- Det er helt klart at forholdet mellom tilbud og etterspørsel er en av de største pågangsdriverne for boligmarkedet akkurat nå, sier Christoffer Jin Strand.
DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis