Gå til innhold

Slik sikrer DNB Eiendom en trygg og god bolighandel

Tekst: Kristin Edvardsen, 13.03.2020, Foto: Stig B. Fiksdal/DNB
Slik skal DNB Eiendom sørge for at bolighandelen skal gå så normalt og trygt som overhode mulig i tiden fremover.

– For å sørge for trygge kundemøter og minst mulig smitterisiko, har DNB Eiendom utarbeidet rutiner som skal bidra til å redusere virusspredningen i forbindelse med kjøp og salg av bolig, sier Stian Sønsterudbråten, fagsjef i DNB Eiendom, og fortsetter:

– Vi har kunder i ulike faser, kunder som skal selge, som har eiendom for salg, og som har solgt. Rutinene iverksettes med umiddelbar virkning. 

Tiltakene er utarbeidet i samråd med Eiendom Norge

 

Følger rådene fra myndighetene

Ifølge Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom, følger DNB rådene fra myndighetene, og har allerede iverksatt omfattende tiltak for å redusere smittespredning.

Det inkluderer blant annet utstrakt bruk av hjemmearbeid, begrensninger på reiser og møter, avlysninger av en rekke arrangement, begrenset kundekontakt, samt opptrapping av renhold og informasjon til ansatte og kunder, sier Buraas.

Vi er også i kontinuerlig dialog med våre samarbeidspartnere for at sikre at de følger opp råd/påbud fra myndighetene og de tiltak vi har igangsatt på samme måte som oss.

 

God kartlegging i forkant av alle kundemøter  

Ifølge Sønsterudbråten skal det i forkant av ethvert kundemøte DNB Eiendom utfører avdekkes om det er forhold i forbindelse med retningslinjer for Covid-19 som innebærer at kundemøtet ikke kan gjennomføres.

- Dette gjør vi for å hele tiden sørge for trygge kundemøter og å forhindre smittespredning. I denne forbindelse stilles det blant annet tre standardiserte kartleggingsspørsmål til selger.

– Disse lyder som følger: Er du i risikogruppe for alvorlig forløp ved smitte av koronavirus? Er du i karantene, har vært usatt for smitte eller vært på reise utenfor Norden etter 27. februar 2020? Har du symptomer på smitte, eller føler deg syk? sier Sønsterudbråten.

Hvis svaret er ja på ett av disse spørsmålene skal ikke møtet gjennomføres. Hvis selger svarer nei på alle spørsmålene, kan befaring gjennomføres. 

– Spørsmålene vil bli stilt gjennom hvert ledd i hele kjøp- og salgsprosessen for å hele tiden sørge for trygge kundemøter og minst mulig smitterisiko, sier Sønsterudbråten.

Her kan du lese en detaljert beskrivelse av gjeldene visningsrutiner utarbeidet av Eiendom Norge

 

Individuelle visninger erstatter fellesvisninger

Ifølge Buraas vil DNB Eiendom nå kun arrangere individuelle visninger.

– Visninger annonseres med visningsdag og tidsintervall, og våre meglere avtaler tidspunkt med hver enkelt interessent, sier Buraas. 

– Når du treffer vår megler på visning, vil vedkommende ikke håndhilse, men møte deg med et smil, legger han til.

Det vil heller ikke bli avholdt felles kontraktsmøter, men fortrinnsvis elektronisk signering.

– Skjøte kan signeres på et senere tidspunkt. Eventuelt kan selger og kjøper komme inn for signering på ulike tidspunkt, sier Buraas. 

 

Oppdatering 14. mai 2020: I tråd med at Norge gradvis åpnes, åpner nå også DNB Eiendom opp for små puljer med flere visningsgjester, i de tilfellene der det er mange interessenter og god nok plass. Dette gjøres også i henhold til Eiendom Norges koronaretningslinjer. 

Det legges fremdeles til rette for individuelle visninger for kunder som ønsker det. 

Fra mandag 18.mai vil også DNB Eiendom-kontorene åpne for drop-in igjen.

 

Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom. 

 

Åpne kontorer

Iføgle Buraas er kontorene til DNB Eiendom betjente, men med lukkede dører slik at det er mulig å kontrollere hvem som kommer inn, og at disse ikke er smittespredere eller i risikogrupper.

For å unngå smitte har vi fra og med i dag sluttet å bruke fysiske prospekter. Du vil finne komplette prospekter elektronisk på våre hjemmesider, eller via Finnannonsen, sier Buraas.

 

Overtakelse av boligen 

Ifølge Sønsterudbråten skal boligkjøpere- og selgere få informasjon om håndtering av overtagelse ved smitte/smittefare.

– Hvis kjøper ved overtagelse er i karantene eller viser tegn på smitte, må det sendes stedfortreder med fullmakt til overtagelsen. Hvis selger er smittet eller i karantene eller kjenner til at andre personer i samme situasjon har oppholdt seg i boligen, må det meldes til din megler, sier Sønsterudbråten.

Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, det vil si uten smittefare for kjøper.

– Hvis personer som har bodd eller oppholdt seg i boligen kan ha bidratt til virusspredning, må boligen personene var i fraflyttes i en periode og grundig vaskes før overtagelse. Ta kontakt med megler dersom du er usikker, sier Sønsterudbråten

 

Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis