Gå til innhold
Boligmarkedet

Kulturforskjeller i de nordiske boligmarkedene

Av Anne Wolf/Kristin Iversen, 2.5.2014 Foto: Istock
Hvorfor er det viktigere for nordmenn å eie sin egen bolig enn for svensker, dansker og finner! Bli med på en historisk boligreise.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis