Boligmarkedet

Typisk «norsk» å eie egen bolig

Av: Andrè Øren, 20.02.2020, Foto: Stig B. Fiksdal/DNB

KRONIKK: I Norge er trangen til å eie egen bolig nesten sterkere enn kjønnsdriften. Bakgrunn for dette er historisk og typisk norsk.

MENINGER:

Andrè Øren, kjedesjef i DNB Eiendom 

I dag bor 84 prosent av nordmenn i en bolig de selv eier. I de vestlige landene i Europa vi ofte sammenligner oss med er det langt færre som eier egen bolig, og i EU ligger snittet på 70 %.

Sammenligner vi med våre naboland Sverige (69 %) og Danmark (63 %) ligger de enda lavere. Det er kun i enkelte land i øst-europa der like mange eier egen som hos oss.

Den norske boligmodellen har lange tradisjoner i sosial boligpolitikk og som et verktøy i effektiv fordelingspolitikk. Bolig er det største formueobjektet for de fleste av oss, og det at så mange eier bolig bidrar til å utjevne forskjellene i samfunnet.

Skattemessig er det fortsatt klare incentiver i å eie egen bolig, og det er stor politisk enighet om at den norske boligmodellen fungerer godt.

Kanskje sitter du på større verdier enn du vet om? Få en verdivurdering her og se hvor mye du kan kjøpe for. 

 

Hvorfor foretrekker nordmenn i eie egen bolig?

For å skjønne nordmenns trang til å eie egen bolig må vi se på hva som er typisk norsk.

Harald Eia har gjort nettopp dette i TV-serien «Sånn er Norge», der han peker på at nordmenn føler seg som de mest uavhengige menneskene i verden. Uavhengighet er den mest typisk norske verdien, sammenliknet med andre land, ifølge World Values Survey. 

For å skjønne nordmenns trang til å eie egen bolig må vi se på hva som er typisk norsk

Retten til å velge over sitt eget liv, like muligheter for alle, frihet og lett narsissisme er typiske trekk med oss nordmenn, ifølge sosiologene. Det resulterer blant annet i at Norge er et av de landene i verden der unge løsriver seg tidligst fra foreldrene og flytter for seg selv –  og aller helst i egen bolig.

Vi ønsker nemlig å eie selv og liker ikke å være avhengig av hushaier. Hvis man ikke eier egen bolig i dag (eller ønsker å gjøre det) går man mot samfunnets normer. Hvor mange personer som er godt voksne kjenner du som ikke bor i engen bolig?

 

Egen bolig = stemmerett

Nordmenns appetitt for uavhengighet kan forklares historisk og at vi i inntil ganske nylig (historisk sett) ikke var et selvstendig land. Løsrivelsen fra våre Svenske naboer var definerende for hva det vil si å være norsk.

Men også nordmenns ønske om å eie egen bolig kan spores tilbake til opprettelsen av grunnloven og når det ble «allmenn» stemmerett i 1814.

På landet var det bare de som eide egne gårder og som hadde vært leilendinger over fem år som fikk stemme

For stemmeretten var langt fra så allmenn som ordet skulle tilsi. Kvinner hadde for eksempel ikke stemmerett, men også en stor del av menn ble fratatt stemmeretten fordi de ikke eide egen bolig.

På landet var det bare de som eide egne gårder og som hadde vært leilendinger over fem år som fikk stemme. I byene hadde de som eide eiendom eller bygårder av en viss verdi stemmerett, i tillegg til de som hadde papirer fra myndighetene på byborgerskap.

I dag tar de fleste stemmeretten som en selvfølge, men for cirka 200 år siden hadde altså våre forfedre et sterkt incentiv om å sikre seg stemmerett gjennom å eie bolig.

Min påstand er at det å eie egen bolig er typisk norsk – både fordi og som et resultat av – at vi dyrker uavhengighet.

 

Kilder: 

https://www.nrk.no/dokumentar/avslorer-den-mest-typisk-norske-verdien-1.14872973

https://www.aftenposten.no/verden/i/a9QAE/mens-nordmenn-er-besatt-av-aa-kjoepe-egen-bolig-er-det-helt-vanlig-aa-leie-i-resten-av-det-rike-europa