Boligmarkedet

Dette må du sjekke på overtakelsen

Av Kristin O. Iversen og Øivind Skorve, 21.1.2020 Foto: NTB Scanpix, DNB Eiendom

Når du skal overta din nye bolig må du sjekke at alt er på stell før du signerer protokollen. Det nytter nemlig ikke å klage på manglende vask eller rotete boder i etterkant.

Før du skal overta din nye bolig er det lurt å forberede deg på hva du bør se etter og spørre om på overtakelsen, sier Jørn Ramberg i Fag og kvalitet i DNB Eiendom. 

En overtakelse skjer svært ofte uten eiendomsmegler tilstede, men det er alltid en overtagelsesprotokoll eller en app som skal fylles ut og signeres av deg. Følg denne nøye før du signerer. Det nytter nemlig ikke å klage på manglende utvask, rot i boder eller manglende gjenstander i etterkant.

Skal du selge din gamle bolig? Kontakt en eiendomsmegler her.

 

Jørn Ramberg forteller om hva du må se etter på overtagelsen

På overtagelsen skal alt være som avtalt i kontrakten, sier Jørn Ramberg. Mener du det er forhold som avviker fra det som er avtalt må dette fremkomme i protokollen. (Foto: Kolonihaven)

 

Alt skal være som avtalt i kjøpekontrakten

En bolig skal normalt overtas «i besiktiget stand» - det vil si slik den så ut på visningen og slik det er avtalt i kjøpekontrakten. Når du møter den tidligere eieren på overtakelsen, skal du ta en rask gjennomgang og påse at møbler er flyttet ut og at hele boligen er sikkelig rengjort, også kjøkken- og garderobeskap.

Sjekk også at rot og søppel er fjernet fra boder og eventuell garasje, hage og gårdsplass. Du må også kontrolle at gjenstander og møbler som skal følge med faktisk gjør det, eksempelvis garderobeskap, komfyr, kjøleskap og fastskrudde lamper. Fungerer hvitevarene og er de rengjort? 

I ny bransjenorm gjeldene fra 2020, skal det i salgsoppgaven fremkomme tydelig hvilke hvitevarer som eventuelt følger med salget. Står det ingenting medfølger ingenting.

Du skal ikke lete etter feil og mangler, det skulle du gjort på visningen.

- Noen kjøpere stiller med egen takstmann på overtakelsen for å ta en «skikkelig gjennomgang». Dette er en misforståelse av salgsvilkårene  og selger trenger ikke å akseptere en slik «inspeksjon», sier Ramberg.

Feil og mangler er noe du ser etter på visning, og ved å lese alt salgsmaterialet nøye - før du går inn i en budrunde. På overtagelsen skal du sjekke at du overtar boligen slik det er avtalt i kjøpekontrakten dere har skrevet under på kontraktsmøtet i forkant.

Hvis overtagelsen skjer midt i en måned må dere også avtale hvordan dere skal dele fellesutgiftene for den måneden. Det vanligste er at kjøper og selger gjør opp seg i mellom. Husk å avtale konkret beløp og hvordan og når pengene skal overføres.

- Vi anbefaler alltid at kjøper tar ansvaret for ubetalte regninger og får refundert selgers andel på overtagelsen, sier Ramberg.

 

 Huskeliste for overtagelse: 

  1. Avlesning av strømmåler
  2. Sjekke at det som skal følge med er på plass (komfyr, skap, lamper mm)
  3. Sjekke at bolig er rengjort etter avtale
  4. Sjekke at boder og eventuell garasje er tømt og rengjort
  5. Sjekke plassering av postkasse, søppelkasser og eventuelle fellesarealer
  6. Få vist plassering og funksjon av eventuelle tekniske installasjoner
  7. Overlevering av nøkler. Du skal ha alle nøkler, inkludert nøkler til boder og garasje. Er det nøkler på avveie som det ikke er informert om skal selger dekke skifte av låssylinder og nye nøkler.
  8. Hvis det er behov for avregning av felleskostnader og andre småutgifter gjøres dette opp mellom deg og kjøper direkte. Husk å avtale konkret beløp og hvordan pengene skal overføres.
  9. Signering av overtakelsesprotokoll hvis alt er i orden. Mener du det er forhold som avviker fra det som er avtalt må dette fremkomme i protokollen. Ta gjerne kontakt med megler

 

 

Tidligere eier skal vise deg rundt

Har du kjøpt en leilighet så følger det ofte også med boder, garasje, tilgang til søppelrom, vaskerom og andre fellesområder. Dette må de tidligere eierne vise deg, og gi fra seg alle nøkler. Har du kjøpt hus vil tidligere eier også gi en gjennomgang av hvor ting er og hvordan det fungerer.

Når dere har gått gjennom alle arealer leser dere av strømmen i felleskap. Hva strømmåleren står på skal inn i protokollen. Dette er for at du skal slippe å betale for strømmen fram til overtagelse, og tidligere eier skal slippe å betale for strøm brukt etter du har tatt over.

Det er viktig å lese av strømmåleren

Når så protokollen er fylt ut og signert av begge parter, sender selger den signerte overtakelsesprotokollen til eiendomsmegleren som tar ting videre med strømselskap m.m.  Eiendomsmegler vil også sørge for at boligen blir tinglyst på deg og at selgers pant i boligen blir innfridd.

 

Husvasken skal være tatt før overtagelse av nye eier

Som eiendomsmegler får vi av og til klager over at overtatt bolig er dårlig rengjort, sier Jørn Ramberg. Har du da allerede signert overtagelsesprotokollen er det lite megler kan gjøre. (Foto: NTB)

 

Hvis boligen er dårlig rengjort ved overtakelse kan du holde igjen penger

Det vi får mest klager på etter boligkjøp er utvask, sier Jørn Ramberg. – Mange er litt vel raske på overtagelsen, lykkelige over endelig å få nøkkelen i hånd, så ser de først etterpå at skitten ligger i krokene. Så ringer de megler.

Er overtakelsesprotokollen underskrevet er det dessverre for sent å klage.

Hvis ikke alt er som avtalt må det fremkomme i protokollen

Er det møkkete der, så må det avtales hva som skal skje: Skal selger få en ny sjanse til å vaske, skal det leies inn et byrå som selger betaler, eller tar kjøper jobben selv – mot en godtgjørelse fra selger?

Dette må noteres i protokollen slik at megler også vet hva han skal forholde seg til, for eksempel trekke et passelig beløp fra oppgjøret og la det stå igjen på meglers klientkonto. Deretter vil eiendomsmegler normalt forsøke å finne en minnelig løsning på uenigheten.

I en situasjon med uenighet og tilbakeholdt oppgjør er det viktig at partene er klare på hva som skal til for at beløpet skal kunne utbetales. Først når du som kjøper bekrefter skriftlig at alt er i orden vil det tilbakeholdte beløpet etterbetales til selger.