Boligmarkedet

Dette må du sjekke på overtakelsen

Av Kristin O. Iversen, 21.1.2019 Foto: NTB Scanpix, DNB Eiendom

Kontrakt er skrevet, du har avtalt overtakelse av boligen du har kjøpt. Nå skal det skje, du skal få nøkler og skifte adresse! - men først må du sjekke at alt er i orden.

Det kan det være greit å forberede seg litt på hva du bør se etter og spørre om, sier Jørn Ramberg i Fag og kvalitet i DNB Eiendom. 

En overtakelse skjer svært ofte uten eiendomsmegler, men dere har en overtagelsesprotokoll eller en app dere skal fylle ut. Denne hjelper dere til å huske alt dere trenger å gå gjennom. 

 

Jørn Ramberg forteller om hva du må se etter på overtagelsen

På overtagelsen skal du se at alt i boligen er som avtalt i kontrakten, sier Jørn Ramberg. Følg protokollen og huk av når alt er i orden. Er ikke ting som avtalt skal du IKKE signere protokollen, men ta kontakt med megler. (Foto: Kolonihaven)

 

Du skal påse at alt er som dere avtalte i kjøpekontrakten

En bolig skal normalt overtas «i besiktiget stand» - det vil si slik den så ut på visningen. Når du møter de tidligere eierne i boligen du har kjøpt, skal du ta en rask gjennomgang og påse at møbler er flyttet ut og en grundig vask er tatt. Er boder og garasje fritt for søppel? Du skal også sjekke at det som skal følge med står igjen, for eksempel garderobeskap, komfyr, kjøleskap og fastskrudde lamper. Fungerer hvitevarene og er de rengjort?  

Du skal ikke lete etter feil og mangler, det skulle du gjort på visningen.

Noen kjøpere stiller med egen takstmann på overtaelsen for å ta en «skikkelig gjennomgang». Det er en total misforståelse om salgsvilkårene  og selger trenger ikke å akseptere en slik «inspeksjon».

Feil og mangler er noe du ser etter på visning, og ved å lese alt salgsmaterialet nøye. Før du går inn i en budrunde. På overtagelsen skal du sjekke at du overtar boligen slik det er avtalt i kjøpekontrakten dere har skrevet under på kontraktsmøtet i forkant.

Hvis overtagelsen skjer midt i en måned må dere også avtale hvordan dere skal dele fellesutgiftene for den måneden. Dette er det vanlig at kjøper og selger gjør opp seg i mellom. Husk å avtale konkret beløp og hvordan og når pengene skal overføres. Vi anbefaler alltid at kjøper tar ansvaret for ubetalte regninger og får refundert selgers andel på overtagelsen.

 

Les også: Dette skal følge boligen så lenge ikke annet er avtalt.

 

 

 Huskeliste for overtagelse: 

  1. Avlesning av strømmåler
  2. Sjekke at det som skal følge med er på plass (komfyr, skap, lamper mm)
  3. Sjekke at bolig er rengjort etter avtale
  4. Sjekke at boder og eventuell garasje er tømt og rengjort
  5. Sjekke plassering av postkasse, søppelkasser og eventuelle fellesarealer
  6. Få vist plassering og funksjon av eventuelle tekniske installasjoner
  7. Overlevering av nøkler. Du skal ha alle nøkler, inkludert nøkler til boder og garasje. Er det nøkler på avveie som det ikke er informert om skal selger dekke skifte av låssylinder og nye nøkler.
  8. Hvis det er behov for avregning av felleskostnader og andre småutgifter gjøres dette opp mellom deg og kjøper direkte. Husk å avtale konkret beløp og hvordan pengene skal overføres.
  9. Signering av overtakelsesprotokoll hvis alt er i orden. Hvis ikke, vent med signering. Noter hva du mener mangler og si fra til megler!

 

 

Tidligere eier skal vise deg rundt, vise boder og fellesarealer

Har du kjøpt en leilighet så følger det ofte også med boder, garasje, tilgang til søppelrom, vaskerom og andre fellesområder. Dette må de tidligere eierne vise deg, og gi fra seg alle nøkler. Har du kjøpt hus vil tidligere eier også gi en gjennomgang av hvor ting er og hvordan det fungerer.

Når dere har gått gjennom alle arealer leser dere av strømmen i felleskap. Hva strømmåleren står på skal inn i protokollen. Dette er for at du skal slippe å betale for strømmen fram til overtagelse, og tidligere eier skal slippe å betale for strøm brukt etter du har tatt over.

Det er viktig å lese av strømmåleren

Når så protokollen er fylt ut og signert av begge parter, sender selger den signerte overtakelsesprotokollen til eiendomsmegleren som tar ting videre med strømselskap m.m.  Eiendomsmegler vil også sørge for at boligen blir tinglyst på deg og at selgers pant i boligen blir innfridd.

 

Husvasken skal være tatt før overtagelse av nye eier

Som eiendomsmegler får vi av og til klager over at overtatt bolig er dårlig rengjort, sier Jørn Ramberg. Har du da allerede signert overtagelsesprotokollen har du godkjent det renholdet og det er ingenting vi som megler kan gjøre. (Foto: NTB)

 

Hvis boligen er dårlig rengjort ved overtakelse kan du holde igjen penger

Det vi får mest klager på etter boligkjøp er utvask, sier Jørn Ramberg. – Mange er litt vel raske på overtagelsen, lykkelige over endelig å få nøkkelen i hånd, så ser de først etterpå at skitten ligger i krokene. Så ringer de megler.

Er overtakelsesprotokollen underskrevet er det for sent å klage.

Hvis ikke alt er som avtalt må det fremkomme i protokollen

Er det møkkete der, så må det avtales hva som skal skje: Skal selger få en ny sjanse til å vaske, skal det leies inn et byrå som selger betaler, eller tar kjøper jobben selv – mot en godtgjørelse fra selger.

Dette må stå i protokollen slik at megler også vet hva han skal forholde seg til, f.eks. trekke et passelig beløp fra oppgjøret og la det stå igjen på meglers klientkonto. Deretter vil eiendomsmegler normalt forsøke å finne en minnelig løsning på uenigheten.

I en situasjon med uenighet og tilbakeholdt oppgjør er det viktig at partene er klare på hva som skal til for at beløpet skal kunne utbetales. Først når du som kjøper bekrefter skriftlig at alt er i orden vil det tilbakeholdte beløpet etterbetales til selger.

 

DNB Eiendom hjelper deg med både kjøp og salg av bolig

Vil du vite hva boligen din er verdt og hva du kan gjøre med den for å sikre et godt salg? Vi kommer gjerne inn allerede før du begynner jakten på din nye bolig, så vi kan fungere som en sparringspartner underveis. Vi legger ut for alle kostnader inntil boligen er ute i markedet.

Bestill en eiendomsmegler her!