Boligmarkedet

10 bud for budgivere

Av Kristin O. Iversen, 13.11.2018 Foto:

Har du funnet drømmeboligen og er klar til å gi bud? Da bør du sette deg inn i budgivernes ti bud.


For å gjøre det enkelt for deg - her får du Budgivningens 10 bud:

 1. Bestem deg for en maksgrense før budrunden starter. Det er lett å bli revet med. Sørg for å ha finansiering på plass. Kontakt banken din og søk finansieringsbevis.
 2. Før du legger inn bud må du sjekke boligen grundig, og lese salgsoppgaven og vedlegg nøye.
 3. Sett alltid en tidsfrist på budet. For at megler skal kunne videreformidle budet må minstefristen for dette være kl. 1200 første virkedag etter siste visning.
 4. Et bud skal inneholde eiendommens adresse, budets størrelse, budgivers navn og kontaktinformasjon som adresse, e-post og mobil nr. Det bør også være en finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold .
 5. All budgiving skal skje skriftlig, og du må også legitimere deg. Legitimering kan gjøres ved at du tar kopi av gyldig legitimasjon, såsom bankkort, førerkort eller pass. Budet må signeres. Ved å trykke på "gi-bud" knappen på boligens finnannonsen kan du benytte bank-ID, evt. signere på skjerm om du bruker mobil/Ipad. Da trengs ikke ytterligere signatur.
 6. På DNB Eiendom sine salgsoppgaver (prospekt) vil du finne nærmere opplysninger om selve budgivingsprosessen og hvilke formelle krav som må følges. 
 7. Vær obs på forkjøpsrett. Spesielt i borettslag er det vanlig at andre beboere eller medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett.
 8. Hadde du det høyeste budet, men fikk likevel ikke aksept? Er det lov? Ja, det er ikke slik at selger er forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger bestemmer selv hvem boligen selges til.
 9. Kopi av budjournal skal uoppfordret formidles til kjøper og selger straks handel har kommet i stand, dvs. når selger har akseptert kjøpers bud.
  Andre budgivere kan få tilsendt anonymisert budjournal på forespørsel.
 10. Bud er bindende når selger av boligen har fått kunnskap om budet. Det er ikke krav om at kontrakten skal være signert. En muntlig avtale er i prinsippet like bindende som en skriftlig avtale, men den kan være vanskeligere å dokumentere.

 

Ønsker du å vite mer om visning, finansiering og budgivning?

Du er hjertelig velkommen til å kontakte en av DNB Eiendoms dyktige meglere som kan bistå deg i boligjakten, og hjelpe deg med å finne det du er på jakt etter.

Du kan også lese noen av disse sakene og se på videoen under.

Praktiske tips til deg på boligjakt

Dette må til for å få boliglån i Norge

Dette bør du se etter på visning!

 

Slik fungerer budgiving i DNB Eiendom (YouTube-video)