Gå til innhold

10 ting du alltid bør sjekke på visningen

Av: Kristin O. Iversen, 23.4.2019 Foto: NTB Scanpix
Som boligkjøper har du undersøkelsesplikt. Det betyr at du har et ansvar for å sjekke det du skal kjøpe, sier Jørn Ramberg i DNB Eiendom. - Her er hans tips før visning.

Du bør vite mest mulig om boligen  du er interessert i før du går på visningen sier Jørn Ramberg i DNB Eiendoms fagavdeling.

Mitt råd er at du laster ned og leser gjennom opplysningene i salgsoppgaven som ligger internett (kan lastes ned fra finn). Når du sitter og går gjennom alle opplysningene om boligen, ta notater på alt du lurer på. Husk at du som boligkjøper har en undersøkelseplikt i følge loven.

Ta med deg spørsmål til megleren på visning. Alle eiendomsmeglere er forpliktet til å videreformidle spørsmål til boligselgeren, og svare deg. 

 

Jørn Ramberg gir tips til visning

Les salgsoppgave nøye og noter deg alt du lurer på før visning, råder Jørn Ramberg i DNB Eiendom. - Og når du først er på visning, bruk tiden godt! (Foto: Kolonihaven)

 

Dette sjekker du på selve visningen

Hovedregelen er at du bør være kritisk og stille mange spørsmål til megleren, og hvis mulig - selger og takstmann.

Avhendingsloven sier at kjøper har et betydelig ansvar for å gjøre nødvendige undersøkelser av boligen. Sjekk også miljøhensyn som støy, lukt, solforhold, naboforhold, arrangementer, tilstøtende eiendommer, reguleringsplaner eller andre ting som kan gjøre boforholdene dårlige.

Synes du tiden på visning blir knapp? Be om en privatvisning

Du bør også sjekke de ting du kan sjekke mens du er på visningen. Synes du tiden blir kort, spør om en privatvisning i etterkant eller gå på visning nummer to. Selv om du verken er «handy» eller teknisk kyndig, er det en god del du kan finne ut av likevel.

 

Voksent par på vei til visning

Det kan være smart å skrive ned spørsmål du skal stille megler før du drar på visningen, les gjennom all informasjon og noter deg alt du lurer på, oppfordrer Ramberg (Foto: NTB Scanpix) 

 

10 ting du MÅ undersøke eller spørre om

1. Rør, sluk og varmtvannstank: Spør megler eller boligselger om når ting sist ble byttet. Rør varer stort sett i rundt 30 år før de begynner å sprekke. Nye rør er dyrt. Er det borettslag så kan du spørre om hva som eventuelt dekkes av borettslaget, om det er planlagt noe utskifting framover.


2. Bad, våtrom og kjeller: Bruk nesa! Råte og mugg lukter. Ta av lokk på sluk og sjekk lukt. Sett på kranene og sjekk at vannet renner greit ned. Spør om det er membran i gulv og vegger og om det eventuelt kan fremlegges kvitteringer på våtromsarbeid.


3. Elektrisk: Spør om å få se inne i sikringsskapet. Spør om eier har dokumentasjon på om anlegget er kontrollert de siste årene. Spør om alder på anlegget. Er det borettslag spør hvem som har ansvar for hva. Spør også hva som er normalt energiforbruk i boligen.


4. Vinduer og ytterdører: Spør om alder. Gamle dører og vinduer trekker mer enn nyere, og du kan regne med å måtte bytte, eller få uventet store fyringsutgifter. Nye vinduer er dyrt.


5. TV/bredbånd: Hvilken avtale finnes for kabel-TV og tilgang til Internett? Ta en telefon til en lokal nettilbyder og hør om området er regulert for bredbånd, eller hør om det er en borettslagsløsning.


6. Sjekk fellesutgifter: Hva dekker disse? Borettslag har ofte mye fellesarealer: Vaskerom, søppelcontainer, parkeringsplasser, hagearealer, bakgårder, kabel-TV. Hva finnes? Har borettslaget byttet tak, bygget balkonger, nye vinduer, porttelefon, branndører osv.? Er store felleskostnader nær forestående? Er det selveier, sjekk kommunale avgifter.

7. Drenering og fuktsikring: Dette gjelder spesielt eneboliger, rekkehus og hytter. Hør om det er utført drenering rundt boligen. Sjekk særlig om det er fuktutslag på veggene.


8. Yttervegger, tak og utvendig areal: Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekking? Venter det noen store jobber du bør legge inn i budsjettet ditt? Be om dokumentasjon.


9. Sjekk balkong/terrasse 

Vann må kunne renne av, beslag og nedløp må være solide. Hvis det nylig har regnet, bør du se etter vannansamlinger.


10. Nabolaget: Spør om skolekrets, barnehagemuligheter, naboforhold, turmuligheter, butikker og kollektiv transport.

 

Er du såpass i tvil om standarden at du er usikker på om du bør legge inn bud?

Skal du kjøpe en gammel enebolig, et rekkehus eller en fritidsbolig der du er veldig i tvil om den tekniske standarden, råder vi deg til å kreve en boligssalgsrapport fra boligselger. En slik rapport innebærer at takstmann må gjøre en langt grundigere undersøkelse både av vegger, drenering, rør og elektrisk anlegg enn det han gjør i en tradisjonell takst.

Det går også an å legge inn bud med forbehold om at visse forhold ved boligen må utbedres for at budet skal være gyldig. 

Ellers råder vi deg til å lytte på egen magefølelse, husk at det alltid dukker opp flere boliger på markedet!  

 

 

Vurderer du å selge boligen din?

Vi kommer gjerne og gir deg en verdivurdering enten du bare skal sjekke verdien  eller om du skal selge. Skal du selge legger DNB Eiendom ut for alle kostnader inntil eiendommen legges ut for salg, og garanterer salg til avtalt pris innen seks måneder. 

Kontakt en eiendomsmegler her  

 

 

DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis