Gå til innhold

Derfor bør dere skrive samboeravtale

Av Kristin O. Iversen, 9.8.2018 Foto: DNB
Mange par kvier seg for å skrive samboeravtale fordi de frykter at det vil legge en demper på romantikken. - Det er det mange som angrer på.

.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB har fire av fem ikke skrevet samboeravtale. Det er skremmende, særlig ettersom vi alle vet hvor mange parforhold som ryker.


Å ikke skrive en samboeravtale er det samme som å gamble med egen økonomi. 

Som samboere ses dere på som to økonomiske individer. Verdiene du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet kan du ta med deg ut. Altså ses alle de pengene du sparer og bruker på som dine juridisk.

Det er derfor viktig å tenke på hva pengene går til, sier Sandmæl.

 

Hvilke krav stilles til en samboeravtale?

Det viktigste er å få ned på papiret hvem som eier hva og å avklare hvordan fordelingen skal gjøres ved et brudd. Avtalen bør oppdateres en gang i året. En samboeravtale har ingen formelle krav, men i praksis må den opprettes skriftlig og underskrives av begge parter.

En samboeravtale bør være skriftlig og oppdateres en gang i året 

– Det kan også være lurt å lage tre kopier, en til hver av dere samboerne og en til en tredjeperson begge stoler på.

En samboeravtale trenger ikke vitneunderskrifter, men det kan likevel være lurt å få noen til å bevitne avtalen, sier Sandmæl.

 

Dette bør med i samboeravtalen:

  • Eierandel i bolig og fritidseiendom, verdigjenstander og arv. Hvem som eier nye ting som anskaffes, verdiutvikling for eiendom, påkostninger ved oppussing.
  • Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld.
  • Få på plass og klargjør sparing og forsikringer: Hvem eier hva, og hvem som er ansvarlig for å opprettholde forsikringer.
  • Hvem som er er ansvarlig for løpende utgifter som mat, barnehage mm? 

 

Tinglysing:

Dette er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter. I Norge er det Statens Kartverk som forvalter ordningen.
Les mer på: kartverket.no

 

Skjøte:

Dette er et dokument som enten overfører en grunneiendom fra en eier til en annen, eller bekrefter at slik eiendomsovergang allerede følger av en kjøpekontrakt (avtale).

For at den nye eieren skal bli registrert hjemmelshaver i de offentlige eiendomsregistre, må skjøtet tinglyses. Det er vanligvis av hensyn til slik registrering, at man har både en kjøpekontrakt og et skjøte for samme transaksjon.


 

wikipedia© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis