Jus

Slik skriver du ditt eget testament

Av Øivind Skorve/Kristin O. Iversen, 2.2.2019 Foto: NTB, Istock og Huseiernes Landsforbund

Det kan være mange gode grunner til å skrive testament. Her får du oppskriften på hvordan du oppfyller kravene så det blir gyldig.

 

I følge norsk lovgivning utpekes våre arvinger enten direkte som følge av loven (legalarving) eller gjennom opprettelse av et testament (testamentsarving).

En gruppe som bør være ekstra oppmerksom på arv og arveloven er samboere, sier advokat Karianne Listerud Lund i  Huseiernes Landsforbund.

 

Det er stor forskjell på hva ektefeller og samboere vil arve i følge loven.

 

Ingen spesielle krav til selve innholdet

Hvordan testamentet formuleres eller hva det inneholder er ikke regulert av arveloven, med det er visse krav til vitner og form. Du kan heller ikke "overstyre" det som er regulert ved lov, du kan for eksempel ikke bestemme at barna dine ikke skal få noe, så lenge det står i loven at de har rett på sin lovmessige del.

Hva du vil må fremgå tydelig, det må ikke være rom for tolkning. 

Testamentet kan bestemme hva du vil skal skje med den delen av din arv som ikke er regulert ved lov. 

Når det gjelder krav for øvrig, spesifiserer arveloven klare krav til underskrifter og vitnepåtegninger. Mer om dette under.

 

Les også: Unngå økonomisk ruin - skriv samboeravtale!

 

Hvordan skrive testamente? Advokaten forteller | DNB Eiendom

Å skrive et testament er enklere enn mange tror,  sier advokaten i Huseiernes landsforbund. - Det du MÅ ha på plass er to vitners signatur på at du er myndig og ved sans og samling. (Foto: Istock)   

 

Testament brukes når du vil tilgodese noen som ikke er arving etter loven

Testament benyttes stort sett bare når du ønsker å tilgodese noen som ikke er arving etter loven.

Du kan også til en viss grad omfordele arv etter loven i et testament, eller gi uttrykk for hva du mener er viktig ved en deling, for å unngå krangel mellom arvinger e.l. forklarer advokat Listerud Lund.

 

Advokat Karianne Listerud Lund i Huseiernes Landsforbund

Advokat Karianne Listerud Lund i Huseiernes Landsforbund påpeker at formkravene til et testament må overholdes for at det skal være gyldig etter norsk lov. 

 

Du må være myndig og ved "full sans og samling"

Et av lovens krav er at du må være myndig for å skrive din siste vilje. – Du kan med andre ord skrive et fra du har fylt 18 år og to vitner kan skrive under på at du er ved full «sans og samling», slik arveloven også fremholder.

Du må være myndig og ha to myndige vitner

Med det menes at testamentet beviselig skal være et resultat av fornuftige overveielser og at testator (den som skriver det) forstår hva han eller hun gjør, sier Listerud Lund.

For at et testament skal være gyldig er det altså svært viktig å påse at formkravene som fremgår i arvelovens kapittel VIII blir oppfylt. Det viktigste formkravene er at testamentet skal gjøres skriftlig med to vitner som kjenner til at dokumentet er et testament.

 

Vitnene trenger kun bekrefte din sinnstilstand, ikke innholdet

– Vitnene trenger ikke ha kjennskap til selve innholdet, det er fullt mulig å skrive et hemmelig testament så lenge vitnene kjenner til at dokumentet de signerer på er et testament.

Vitnene skal være til stede samtidig når testator signerer og de må også selv signere på dokumentet.

Testamentet bør dateres og vitnene skal bekrefte at formkravene er oppfylt, og at testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling.

Disse siste skriftlige presiseringene har likevel ikke betydning for testamentets gyldighet, da de kun er å anse som bevisbyrderegler, sier advokaten.

 

Her kan du laste ned standard samboeravtale og testament til utfylling.

 

Middelaldrende par som ser på en PCÅ sette opp et gyldig testement er enklere enn du tror, det viktigste er at du har to myndige vitner som kan gå god for at du skrev det mens du var ved "sans og samling".

 

Det aller viktigste du må ha på plass

Det viktigste for gyldigheten av et testament er at noen kan bekrefte det. Du må ha to vitner. - Disse må også være fylt 18 år, være ved sans og samling og kan ikke ha en nær relasjon til en som er tilgodesett i testamentet.

Disse skal bekrefte at det er du som har skrevet det og at du var frisk ved signatur. Dere kan for eksempel bruke denne teksten rett over signaturene til dine vitner:

Undertegnede testamentsvitner bekrefter at <ditt fulle navn> undertegnet dette testament mens vi var til stede sammen.  Etter <ditt fulle navn>s ønske og i <ditt fulle navn>s nærvær underskriver vi samtidig testamentet som vitner.  Vi kan bekrefte av <ditt fulle navn> opprettet testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling.

Skriv så fulle navn og gjerne fødselsnummer på vitnene under deres signatur slik at det ikke er noen tvil om hvem de er.

Når testamentet er ferdig skrevet og bevitnet kan du sende det inn til oppbevaring  hos tingretten, eller i Oslo Byfogdembete om du bor der. 

--------- 

Hvis du ønsker å være 100 % sikker på at alle formkravene er oppfylt, anbefaler jeg å kontakte advokat for bistand, sier Listerud Lund. 

 

Se også Arvelovens kapittel 8.

 

 

DNB Eiendom hjelper deg med både kjøp og salg av bolig

Vil du vite hva boligen din er verdt og hva du kan gjøre for å sikre et godt salg?

Vi kommer gjerne inn allerede før du begynner jakten på din nye bolig, så vi kan fungere som en sparringspartner underveis. Vi legger ut for alle kostnader inntil boligen er ute i markedet.

Bestill en verdivurdering her!