Gå til innhold
Jus

Slank skatten med rentefradraget

Pernille S. Borchgrevink, 04.04.18, Foto: Istock
Har du kjøpt din første bolig, tatt opp mer lån eller eier sekundærbolig? Da bør få med deg dette i årets skattemelding.
Skattebetalerforeningen © DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis