Gå til innhold

Dette krangler utleier og leietaker om

Av Kristin O. Iversen 11.12.2018 Foto: Istock/Leieboerforeningen

 
Litt over 530 000 nordmenn og 23 prosent av alle husholdninger i Norge bor i leid bolig, ifølge tall fra SSB. Stadig flere av dem havner i konflikt med utleier. 

I fjor var det kraftig vekst i antall klagesaker mellom utleier og leietaker. Ferske tall viser at Husleietvistutvalget (HTU)  fikk inn hele 1.994 saker til megling i 2017. Det er 21 prosent mer enn i 2016.

7 av 10 klager meldes inn av utleiere (75 %).

Skal du selge boligen din? Få en verdivurdering her og sjekk hvor mye du kan kjøpe for.

Antall klagesaker mellom utleier og leietager stiger HTU | DNB Eiendom

 

Antallet klagesaker meldt inn til megling steg bratt i fjor melder Husleietvistutvalget. Stadig er det skader og utkastelse det krangles om (Figur fra HTUs årsrapport 2017)

 

Det er særlig ett tema det krangles om

Leieboerforeningen tilbyr bistand med juridisk rådgivning til deg som leietaker, og ifølge advokat i Leieboerforeningen Ragnhild Løsethde er det særlig et tema som har blitt en krangle-gjenganger. 

De fleste krangler nemlig om hvem som har skyld i mangler og skader i boligen.

Tvist rundt ansvar for skader og mangler går igjen 

I tillegg til krangling om slitasje og ødelagte møbler, er det dessverre nokså mange leieforhold som ikke forløper og opphører slik som utleier ønsker og forutsetter, forteller advokaten.

 Selg boligen din med oss. Kom i kontakt med en megler her. 

Advokat Løseth gir råd om utleie | DNB Eiendom

Mange konflikter kunne vært unngått dersom både leietaker og utleier hadde satt seg inn i lover og regler på forhånd og skrevet gode kontrakter, sier advokat Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen (Foto: Leieboerforeningen) 

 

På Leieboerforeningens sider kan du laste ned leiekontrakt og håndbok for leietakere!  

 

Både utleier og leietaker har ofte for lite kunnskap

Grunnen til at det oppstår konflikt mellom utleier og leietaker skyldes gjerne manglende kunnskap på begge sider når det gjelder lover og regler. De vet ikke hva slags plikter hver part innehar, sier Løseth.

Flere hundre husleiesaker har vært kjørt i Husleieretten de siste årene på grunn av manglende kunnskap om Husleielovens bestemmelser, og dårlige kontrakter.

Leietaker har et oppsigelsesvern i husleieloven.

Uavhengig av om du som utleier har saklig grunn til oppsigelsen, kan du risikere at leietaker bestrider denne, sier Løseth.

- Det er da utleier må gå til søksmål for eventuelt å få brakt husleieforholdet til opphør. En slik prosess tar tid, gjerne flere måneder, og det er dessverre stor risiko for at man vil falle utenfor skattelovens tidsgrense på ett år hvis man må ty til en slik prosess.

Sørg for å få den oversikten du trenger for å ha et sunt leieforhold. Uten kunnskap kan det fort ende opp med å bli en dyr affære, - både for leietaker og utleier,  sier hun.

 

Les også: Unngå utleiefellene! 

 

 

Leier du bolig må du sette deg inn i plikter og rettigheter | DNB Eiendom

Husleieloven finnes for å regulere forholdet mellom utleier og leietakere, slik at forutsigbarhet og trygghet i leieforholdet sikres begge parter. (Foto: NTB)

 

Som leietaker har du mange rettigheter gjennom husleieloven. 

-Husleieloven omhandler blant annet regler om hvor lang tidsperiode en leiekontrakt kan inngås for, hvor mye husleien kan økes med og hvem leietaker kan ta inn i sin husstand uten at man behøver utleiers samtykke, forteller Løseth.

Noen av reglene i husleieloven er ufravikelige 

Noen av reglene i husleieloven er ufravikelige, dette betyr at man ikke kan inngå avtaler som gir leietaker dårligere rettigheter enn vedkommende har rett på fra lovens side, sier hun. 

Loven skal skape forutsigbarhet for både leietaker og utleier.                                                                                   

Leiekontrakten er det viktigste avtaledokumentet i et leieforhold

 - Leiekontrakten og eventuelle tilleggsavtaler bør alltid settes opp skriftlig. En måte å unngå konflikt på er å ha så tydelige avtaler som mulig, slik at det ikke oppstår tvil og uenighet om hva som er ment, sier Løseth.

Leietaker skal levere boligen tilbake rengjort og i samme stand som ved innflytting

- Men, det er viktig å være klar over at det er fritt frem for utleier å føre opp egne presiseringer om hvordan boligen skal være ved overtakelse.

Vanlig slitasje må normalt påregnes, men utleier kan for eksempel legge inn i kontrakten at boligen ikke skal bære preg av alminnelig slitasje. Derfor må du alltid lese nøye gjennom kontrakten og komme med eventuelle forslag til endringer før du signerer, sier Løseth 

 

Vaske, rydd og holde i orden hjelper leieforholdet | DNB Eiendom

Det er smart å holde din leide bolig ren og i orden gjennom leieforholdet, ønsker du å male og gjøre vedlikehold vil de fleste utleiere synes det er positivt og betale for materiell. - Aller viktigst er å holde en dialog med eier og unngå negative overraskelser.  (foto: NTB)

 

Vi anbefaler å holde en åpen dialog gjennom leieforholdet - spør heller før enn etter!

Ofte oppstår konflikter ved utflytning fordi partene ikke har snakket sammen godt nok før leieforholdet startet eller underveis i leieforholdet, forteller Løseth.

Det Husleietvistutvalget får flest spørsmål om er nettopp erstatning, depositum, skyldig leie og oppsigelse. - Sørg for å snakke om dette og få ansvar tydeliggjort i kontrakten.

Det er mye som kan løses ved å holde en god dialog med utleier.

Oppstår det slitasje eller skader mens du bor der er det også bedre om du opplyser utleier om dette umiddelbart heller ennå vente til du skal flytte. En skade kan fort bli større hvis man ikke fikser den, - og det gjør regningen også, sier hun.

 

 

Kollektiv som leier sammen | DNB Eiendom Dersom dere er flere som leier sammen, sørg for at alle kjenner til regler og plikter og er gjensidig ansvarlig for at alt holdes i orden og betales på tid (Foto: Istock)

 

Leieboerforeningen beste råd til deg som leier bolig

Depositumpengene skal stå på en egen depositumkonto i leietakers navn. På denne måten vil de være sperret frem til du flytter ut.

Gå gjennom boligen sammen med utleier på overtakelsesdagen. Noter ned eventuelle skader.

Det kan også være lurt å ta bilder av skader og slitasje ved innflytning så du kan bruke det som dokumentasjon i tilfelle uenighet oppstår ved utflyttning om hvem som har skyld.

Vær nøye ved overtagelse og utflytting. Ta bilder!

Leies boligen ut møblert kan det være lurt å skrive opp hvilke møbler som følger leiligheten.

Ved utflytning bør du sammen med utleier gå gjennom boligen og notere eventuelle skader som har oppstått mens du har bodd der.

Er dere uenige om hvem som har skyld i skaden bør du ikke signere på at du har ansvar for å dekke utgiftene før saken er løst.

 

 

Vurderer du å selge utleieboligen din?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil eiendommen legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her! 

Kilde: SSB Boforhold 2016/2017, Husleietvistutvalgets årsrapport 2017 og LeieboerforeningenCopyright: DNB Eiendom