Gå til innhold

Se opp for useriøse utleiere

Tekst: Øivind Skorve, 10.1.18, Foto: NTB/Scanpix, Øystein Klock


– Vi får en del henvendelser fra folk som oppdager at de leier en bolig som ikke tilfredsstiller lovpålagte krav og mangler godkjenning som egen boenhet eller bolig i det hele tatt, sier Løseth. Det går på alt fra manglende rømningsvei og brannsikring til lav takhøyde og dårlig lydisolering.

 

Ragnhild Løseth- Ofte er det snakk om sokkelleiligheter, loftsrom, kjellerleiligheter - og spesielt ombygde forretningslokaler, sier Løseth.

Hun forteller at dette ofte først kommer for dagen når leietaker skal melde adresseendring til Folkeregisteret og de ikke finner noen egen boligadresse på leieobjektet.

 

- Da ber vi dem kontakte de lokale plan- og bygningsmyndighetene som kan følge opp saken mot utleier. I slike tilfeller ønsker naturligvis mange å heve kontrakten umiddelbart, sier Løseth.

 

Les også: Skal du leie ut boligen?

 

Kan kreve å heve kontrakten

Når leieobjektet ikke lovlig kan benyttes som bolig foreligger det en grunnleggende mangel som kan være en hevingsgrunn, spesielt dersom krav til brannsikkerhet ikke er oppfylt.

- Manglende godkjennelse av boenheten kan også innebære at utleier må dekke utgifter til flytting og eventuell mellomlagring av møbler og løsøre, forteller Løseth.

Har du vært på visning og godtatt en lav boligstandard, må du leve med det eller si opp kontrakten

Hun presiserer at lav bostandard ikke nødvendigvis er gyldig hevingsgrunn hvis boligen for øvrig er godkjent som boenhet.

- Har du vært på visning og godtatt en lav boligstandard, må du leve med det eller si opp kontrakten.

- Dersom du som leietaker vurderer å heve avtalen, bør du alltid rådføre deg med noen som kan reglene på området, da det ikke er uten risiko.

Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis