Boligmarkedet

Hvordan finner du formuesverdien på boligen din?

Av Kristin O. Iversen, 17.12.18 Foto: NTB

Formuesverdi på bolig handler om skatt. Formuesverdi er noe helt annet enn markedsverdi. Slik regner du den ut!


Ligningsverdien på din bolig, eller formuesverdien som det heter nå, legges til grunn av skatteetaten og kommunen når skatt av boligen skal regnes ut.

Formuesverdien slår også inn på formuesskatten og dermed på beregning av skatteprosent på ditt skattekort.

 

Formuesverdi brukes for å beregne skatt

Per 2018 setter skatteetaten formuesverdi på din bolig til 25 prosent av antatt markedsverdi. Dette gjelder dog kun for primærboligen din, den du har fast bostedsadresse på. 

Er boligen din verdt tre millioner på boligmarkedet vil formuesverdien med andre ord ligge på rundt 750.000 kroner, og denne summen vil da stå på formuesiden på skattemeldingen (selvangivelsen) når du mottar denne.

Formuesverdien på primærbolig er 25 % av antatt markedsverdi

Eier du i tillegg en sekundærbolig, så er formuesverdien på denne langt høyere. Dette fordi det ses på som en pengeplassering av myndighetene. For 2017 og 2018 settes formuesverdien av sekundærboliger til 90 prosent av boligverdien.

MERK! Har du mer gjeld enn hva denne «boligformuen» utgjør, sammen med bankinnskudd og andre eiendeler,  så vil du ikke måtte betale formuesskatt på boligen.

 

Her finner du en kalkulator der du kan regne ut formuesverdi på din bolig!

 

 Skattemeldingen 2017

Over ser du hvor du finner formuesverdien på skattemeldingen din. For skatteåret 2018 bruker skattemyndighetene formuesverdien fra 2017. Formuesverdien for 2017 finner du på skattemeldingen din fra i fjor (www.altinn.no).

 

HER KAN DU GÅ INN OG ENDRE SKATTEKORTET DITT.

 

Kommunene bruker formuesverdi for å beregne eiendomsskatt

En del kommuner i Norge har innført eiendomsskatt, og bruker formuesverdien også for beregning av denne. I Oslo kommune hvor eiendomsskatten nå er satt til 3 promille i året, beregnes for eksempel eiendomsskatt slik:

(Formuesverdi x 4) – 4 mill. bunnfradrag* = skattbar boligformue x 0,003 = eiendomsskatt*

Bor du, eller har du hytte, i en annen kommune må du inn på den kommunens nettsider for å finne ut hvordan lokal eiendomsskatt skal regnes ut. Det kan være at eiendomsskatten i din kommune bruker helt andre satser, eller at kommunen ikke har eiendomsskatt i det hele tatt.

Bruker du kalkulatoren vi lenket til over ligger alle kommuner i nedtrekksmenyen!

 

*Les også: Bunnfradraget økes. Fra 2018 får de fleste i Oslo lavere boligskatt! 

 

 

Hvordan beregner du formuesverdi og boligskatt? | DNB Eiendom

Eiendomsskatt kan være svært forskjellig fra kommune til kommune. Gjengs for de fleste kommuner der eiendomsskatt ilegges er at formuesverdien legges til grunn. (Foto: KOI)

 

 

Hvor finner du formuesverdien som skatteetaten har beregnet for din bolig?

Det enkleste er å gå inn på skattemeldingen din for foregående år. Logg inn på altinn.no og ta en titt. Du kan også bruke kalkulatoren vi har lenket til over, der beregnes antatt formuesverdi for din adresse automatisk.

MERK: Eier du boligen sammen med noen, står bare din del oppført.

 

 

Kan du klage på fastsatt formuesverdi?

Skattemyndighetene bruker boligprisstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) når de beregner verdien. Formuesverdien beregnes med andre ord ut fra gjennomsnittlige kvadratmeterpriser på samme type boliger i området der du bor, ganget opp med størrelsen på din bolig.

Dette kan i beste fall gi en pekepinn på riktig markedsverdi, som de da altså igjen tar 25 prosent av (eller 90 prosent for sekundærbolig) og kaller formuesverdi. 

Ettersom  formuesverdien alltid vil være litt unøyaktig regnet ut er det mulig å klage på hvis den er over 30 prosent av markedsverdi. 

 

Markedsverdien kan du få beregnet ved å ta en verdivurdering.

Hvis du vil finne dokumentasjon på verdi uten å betale for en verdivurdering eller takst, så kan en fersk kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår holde.

Markedsverdien kan også dokumenteres ved å fremlegge salgssummen for en tilnærmet lik bolig i samme område, så hvis naboen har solgt en nesten helt lik bolig kan du bruke det. Dokumentasjonen vil da typisk bestå av prospekter mv. som viser at det dreier seg om tilnærmet like boliger, og pristall hentet fra annonse på finn.no eller lignende nettsteder.

NB! Dokumentasjonen eller grunnlaget må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret, for at det skal kunne ha virkning ved neste fastsetting av formues- og inntektsskatt.

 

Les også: Boligskatt er egentlig opp til fire forskjellige skatteformer

 

Liten ordbok:

  • Skattemelding = Nytt navn på selvangivelsen
  • Formuesverdi = Nytt navn på ligningsverdien 

 

Trenger du en verdivurdering?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget. 

DNB Eiendom legger ut for alt inntil boligen eventuelt legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her og nå!