Boligmarkedet

Hvordan er reglene for å få boliglån i Norge?

Av: Kristin O. Iversen, 3.1.2019 Foto: Stig B. Fiksdal

Alle norske banker må følge myndighetenes regler for hvor mye de kan gi i boliglån, forteller Ingjerd Blekeli Spiten i DNB Bank. Her er reglene!


Ny Boliglånsforskrift ble fastsatt 19. juni i fjor, og i den valgte Finansdepartementet å videreføre reglene som ble innført 1. januar 2018 i sin helhet.

Eneste oppmykningen er at barnetrygden nå skal tillates å veie inn på inntektssiden når låneevne skal beregnes, noe som kan hjelpe småbarnsforeldre noe.

 

Boliglånsforskriften videreføres i sin helhet fram til år 2020 

Boliglånsforskriften ble vedtatt første gang i desember 2016, og mange var spente på om det ville komme endringer da denne gikk ut på dato i juli i fjor.

-Da reglene kom ble det kort sagt vanskeligere å få innvilget høye lån i Norge, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets.  Målet til myndighetene var å dempe den voldsomme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo.

Regelen om maks fem ganger inntekt i lån består

Når Siv Jensen valgte å videreføre forskriften ut år 2019, skyldes dette en stadig voksende gjeld i den norske befolkningen. 

*Se faktaramme med låneregler nederst i saken 

Les også: Lån er lån, du får låne fem ganger inntekt totalt.  

 

Kyrre Aamdal i DNB Markets kommenterer Boliglånsforskriften

Kyrre Aamdal i DNB Markets kommenterte Boliglånforskriftens påvirkning på låneopptak da reglene først ble innført i 2017. Nå er reglene besluttet videreført ut 2019.

 

Flere får nei på sine boliglånssøknader

- Med dagens regler i Oslo har vi opplevd å måtte si nei til mange vi som bank mener burde fått lån. Vi ville gjerne fått muligheten til å hjelpe enda flere unge inn i boligmarkedet, sier Ingjerd Blekeli Spiten i DNB Bank.

I forskriften har det ligget en liten mulighet for bankene til å gjøre unntak overfor 10 prosent av lånesøknadene, 8 prosent i Oslo. – Denne unntaksmuligheten mener vi har vært for lav.

Vi har drevet bank i over 100 år og har lang erfaring med å gjøre gode lånevurderinger

At denne særskilte lave fleksibilitetskvoten for Oslo ble opprettholdt i den nye Boliglånsforskriften synes vi er skuffende.

– Dette fordi vi mener det bør være like muligheter for folk som av ulike årsaker trenger en håndsrekning, i hele landet. Geografi fanger jo ikke opp låntakers sårbarhet eller betalingsevne, sier hun.  

 

Her kan du søke finanseringsbevis (boliglån) i DNB!

 

Bjørvika I 2017 ble det for første gang innført regionale utlånsregler i Norge, i juni i fjor ble det besluttet at disse videreføres ut år 2020. Se reglene under. (Bilde: Istock)

 

Skulle stoppe hobbyinvestorene i Oslo

Regjeringen var i 2016 særlig bekymret for at kjøpere av sekundærboliger i Oslo drev opp prisene for andre kjøpere. I forskriften kreves det derfor høyere egenkapital ved kjøp av bolig nr. 2, 3 osv. i Oslo enn i resten av landet, sier Aamdal.

Bankene har mindre fleksibilitet til å avvike fra kravet når det gjelder sekundærboliger, spesielt i Oslo.

Da forskriften ble innført førte det til at egenkapitalavkastningen på slike investeringer ble svekket, sier han. Tanken var at det skulle være mindre attraktivt for de mange som ønsket å kjøpe en bolig nr 2 som investering i Oslo.

Å binde store egenkapitalbeløp opp i utleieboliger ble mer krevende med de nye reglene.

  

Slik er reglene for å få boliglån i Norge fram til 2020:

For Oslo:

For hele landet:

 

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt (inkl forbruksgjeld, studiegjeld m.m.*

Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig.

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. (Tidligere 70 prosent).

Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes innvilgede lån.

 

 

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.

Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes innvilgede lån.

 

*Ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet 19.6.2018 åpner den nye forskriften for at bankene kan ta med barnetrygd og andre skattefrie inntekter med i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. Bankene skal også kunne bruke midler på BSU-konto som egenkapital i dette regnestykket. Dette kan være viktig for unge låntakere i etableringsfasen

Ny fastsatt Boliglånforskrift gjelder i perioden 1.7.18 til og med 31.12.2019

 

 

Lurer du på hva boligen din er verdt? Bestill en verdivurdering her.

ANDRE LESTE OGSÅ

Nyheter