Boligmarkedet

Jeg ønsker å gi barna rentefritt lån. Hvordan går jeg fram?

Tekst: Kristin O. Iversen, 16.07.2018 Foto: NTB Scanpix

- Jeg ønsker å gi et lån på en million kroner til min datter som delfinansiering for kjøp av bolig. Kan jeg bli skattlagt for dette?

.

– Renteinntekter er i utgangspunktet en skattepliktig fordel. Du skriver imidlertid at lånet skal være rentefritt, og da vil du i dette tilfellet ikke ha noen skattepliktig fordel, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

 

Les også: Det er mange måter å hjelpe barna til egen bolig. 

 

Silje Sandmæl gir råd om lån til barn | DNB Eiendom

Det viktigste er at dere inngår en låneavtale, og at du får sikkerhet for lånet. Selv om du låner ut penger til egne barn, bør du inngå en skriftlig låneavtale der betingelsene er spesifisert, sier Silje Sandmæl (Foto: Stig B. Fiksdal).

 

Når noen skylder deg noe har du en fordring - det må føres opp i skattemeldingen

Det er imidlertid verdt å merke seg at lånet skal føres inn i skattemeldingen (tidl. selvangivelsen) som en fordring.

Det datteren din skylder deg blir til en utestående fordring 

Fordringen vil inngå i formuen din - som i noen tilfeller kan medføre økt formueskatt. For din datters del vil rentefordelen ikke utløse noen skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser fordi arveavgiften er fjernet.

 

Å gi lån til barn for å hjelpe med boligkjøp | DNB Eiendom

Hvis du ønsker å gi barna hjelp til å kjøpe bolig kan et rentefritt lån være en god ide, men sørg for å sette betingelser og gjøre ting skriftlig, råder advokaten (Foto: NTB) 

 

Låneavtalen bør settes opp skriftlig uansett om det er internt i familien

– Det kanskje viktigste er at dere inngår en låneavtale, og at du får sikkerhet for lånet. Selv om du låner ut penger til egne barn, bør du inngå en skriftlig låneavtale der betingelsene er spesifisert. I en slik avtale skal det i det minste fremgå hvor mye hun skylder deg, sammen med bestemmelser om avdrag og nedbetalingstid.

Selv om man låner ut penger til egne barn, bør man inngå en skriftlig låneavtale.

– Videre bør du altså tenke igjennom hvilken sikkerhet du ønsker, du må ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Som et minimum bør du tinglyse pant i boligen slik at du sikrer deg mot andre kreditorers krav dersom datteren din ikke skulle klare å betale for seg.

Du finner pantedokument på Statens kartverks nettsider, som tinglyses på din datters bolig.  Det kan også være å anbefale at din datter tegner en livsforsikring på beløpet, noe avhengig av hvor langt dere strekker økonomiene deres ved å yte lånet og å kjøpe boligen, sier Sandmæl.

 

Vil du gi rentefritt lån til barna | DNB Eiendom Det er nok av eksempler på familier som krangler om arv og forfordeling. Sørger du for gode skriftlige avtaler sparer du familien for mye gruff, sier forbrukerøkonomen (Foto: NTB) 

 

Har du flere barn bør du tenke over at lånet blir gitt rettferdig  - så unngås konflikter

– Dersom du har flere barn, kan det dessverre også være slik at det oppstår konflikter og uenigheter ved et fremtidig arveoppgjør.

Rentefordelen din datter har hatt, kan bli ansett som urettferdig for de øvrige arvingene.

Sørg for at det blir en rettferdig fordeling mellom søsken.

Det vil da være til hjelp om du har gitt uttrykk for hvorvidt denne fordelen skal komme til avkortning ved utdeling av arv. Dette bør også gjøres skriftlig.

 

Les også: Arv og bolig - slik kan du sikre deg!

 

 

.