Gå til innhold
Boligmarkedet

Kan jeg bruke av BSU-kontoen til å betale dokumentavgiften?

Tekst: Rolf Lothe
– BSU-midler kan benyttes til å dekke kostnader til erverv av ny fast bolig, forteller Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis