Gå til innhold

Hvor mange får egentlig hjelp til å kjøpe sin første bolig?

Av Kristin O. Iversen, 23.1.2019 Foto: DNB/ Istock
Gjennom generasjoner har nordmenn klart seg selv når de kjøpte sin første bolig. Nå begynner imidlertid boligprisene å bli så høye at flere sliter. Hva kan de gjøre?

 

Ingen unge kan forvente at foreldrene skal stille med egenkapital til dem, mener Silje Sandmæl.

- Samtidig forstår jeg de unges fortvilelse og ønske om hjelp, sier forbrukerøkonomen. Boligprisveksten har de siste ti årene vært så høy at det nærmest har vært umulig å holde tritt med sparingen.

Likevel ser vi at de fleste klarer seg uten bidrag hjemmefra. - Så det er mulig, sier hun.

 

Silje Sandmæl sier det er mange måter å hjelpe barna inn i boligmarkedet på

Det er veldig mye fokus på dem som får hjelp, men det er like mange som klarer seg selv, sier Silje Sandmæl. - Den viktigste hjelpe du kan gi er å lære ungene dine verdien av å spare.  

 

Ikke alle har råd til å hjelpe barna med deres første boligkjøp

Folks økonomi er veldig forskjellig, og det er slett ikke gitt at moren og faren din har råd til å hjelpe deg inn på boligmarkedet, minner forbrukerøkonomen om.

 - Kanskje er du ett av flere søsken, og hjelper de deg vil de fort føle at de må gjøre det samme for dine søstre eller brødre. Det kan bli altfor mye, sier hun.

Det er nå en gang slik at de aller fleste er ganske gjennomsnittlige

Vi vet at veldig mange i foreldregenerasjonen sliter med høy gjeld selv, og slett ikke alle har høye lønninger, sier Sandmæl.

Mange med halvvoksne barn er dessuten skilt og har kanskje nettopp begynt på nytt selv, sier hun. Da kan du ikke forvente at de i tillegg skal starte for deg.

 

Les også: Oppskriften på en full BSU-konto 

 

5 av 10 unge boligkjøpere klarer seg uten hjelp i følge undersøkelse i 2018

Det bør være mulig å kjøpe seg sin egen bolig også i 2019, sier Silje Sandmæl. Du må kanskje bare bruke litt lenger tid enn før, eller kjøpe sammen med noen. (Foto: NTB)

 

Halvparten av dagens førstegangskjøpere klarer seg selv

Vi i DNB fikk gjennomført en stor landsdekkende undersøkelse av Ipsos i juni 2018, der vi spurte om nettopp det, sier Sandmæl.

- Vi spurte de som eide bolig om de fikk hjelp av familien første gang de kjøpte seg et sted å bo, og på hvilken måte hjelpen ble gitt. 

3 av 10 nordmenn svarer at de fikk økonomisk hjelp til sitt første boligkjøp. 

I undersøkelsen svarte 7 av 10 at de kjøpte sin første bolig uten hjelp av foreldre eller besteforeldre. Ser vi på svarene blant de under 35 år så økte imidlertid andelen til 50 prosent, sier forbrukerøkonomen.

- Det har nok blitt litt mer vanlig å hjelpe neste generasjon enn det har vært før. Sannsynligvis henger det sammen med både velstandsøkning og høyere boligpriser.

 

 Antall førstegangskjøpere som før hjelp til boligkjøp 2018

7 av 10 nordmenn svarer at de ikke fikk økonomisk hjelp av familie da de kjøpte sin første bolig. Blant nordmenn under 35 år er imidlertid tallet 5 av 10. Halvparten får hjelp, halvparten klarer seg selv. (Tall juni 2018, Ipsos)

 

Det er mange måter å hjelpe barna inn i boligmarkedet på

Ser vi på hvilken form for hjelp som gis, så er det å stille som realkausjonist for podens lån det vanligste, nesten 40 prosent av dem som fikk hjelp fikk det på denne måten. Foreldre stiller da gjerne egen bolig som sikkerhet for hele eller deler av barnas lån, forklarer Sandmæl.

De som får hjelp får det ofte ved at foreldre stiller sikkerhet for lån 

Når det gjelder å få ren pengestøtte i form av forskudd på arv eller gaver, så er også tallet omtrent 4 av 10.

For øvrig ser vi at foreldre hjelper barna på mange ulike måter. En del stiller som medlåntakere på barnas lån, mens andre har spart for barna gjennom oppveksten, og ikke minst lært barna gode sparevaner.

  Førstegangskjøpernes egen finanseringsplan ved kjøp av bolig

Når førstegangskjøperne (unge i alderen 18-29 år) ble spurt av Ipsos om hvordan de planla å finansiere sitt første boligkjøp var dette svaret. Relativt mange forventer å få økonomisk støtte eller har arv de kan bruke. (Ipsos juni 2018)

 

Les også SSB-rapport: Halvparten av unge boligkjøpere får hjelp 

 

Hva slags hjelp kan dagens unge forvente fremover?

I 2016 spurte vi også foreldregenerasjonen om de planla å gi barna hjelp og i så fall hvordan de så for seg at de ville gi denne hjelpen, forteller Sandmæl.

Den gang sprikte svarene i ulik retning, sier hun. - Det ser ikke ut til at fremtidens førstegangskjøpere i større grad vil få hjelp, snarere tvert om.

 Kun 3 av 10 sa de planla å hjelpe barna med deres første boligkjøp.

Den gode nyheten er at 2 av 10 sa de ikke visste, sier hun. - Det vil si, de fleste ønsker nok å hjelpe dersom de klarer det. Men jo eldre man er dess mer vet man om at livet er uforutsigbart, ting kan skje, sier Sandmæl.

Til syvende og sist er den beste hjelpen å gi barna evnen til å klare seg selv og bevisstgjøre dem på hvor viktig det er å begynne boligsparingen tidlig, avslutter Silje Sandmæl i DNB. 

Les også: Kristel sparte 200 000 kroner på to år

 

 

Trenger du en ny verdivurdering av boligen din?

Enten du skal selge, reforhandle lån eller stille som kausjonist så vil du trenge en ny verdivurdering. En av våre eiendomsmeglere hjelper gjerne! 

Kontakt en eiendomsmegler her 

 

 

 

Tall fra DNB Eiendomspuls juni 2018 og fra november 2016  

Ipsos MMI / DNBCopyright: DNB Eiendom