Boligmarkedet

Rekordsterk boligprisvekst i juni

Tekst: Kristin Edvardsen, 03.07.2020, Foto: Stig B. Fiksdal/DNB

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 1,0 prosent i juni.– Dette viser at boligmarkedet i Norge er svært robust, sier Terje Buraas i DNB Eiendom.

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Dette er knallsterke tall, sier Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom og fortsetter:

– Som ventet fikk vi den sterkeste oppgangen i en juni-måned i boligprisstatistikkens historie. Men; vi hadde faktisk trodd på enda sterkere vekst basert på egne salgstall i DNB Eiendom.

Skal du selge bolig? Kom i kontakt med en eiendomsmegler her

 

Sterk prisvekst jevnt over hele landet 

Ifølge Buraas er det jevnt over en sterk prisvekst over hele landet, men særlig på Østlandet rundt Oslo og i byer som Bergen.

– I pressområder ser vi at det har vært veldig høy aktivitet og mange på visning. Det har bidratt til budrunder, og at man har oppnådd gode priser. 2020 har vært et annerledes år så langt, og sommeren blir nok også unormalt travel på boligmarkedet.

– Juni er normalt en måned der prisene går ned, og det er ikke unormalt med en prisnedgang på mellom 0,6 og 0,7 prosent. Prisoppgang om sommeren har bare skjedd i perioder med eksepsjonell sterk vekst. Til sammenligning var juni i fjor ned 0,2, noe som var særdeles bra. Det understreker bare hvor sterke tallene som kom i dag er, sier Buraas. 

 

Viser et svært robust boligmarked

Tallene fra Eiendom Norge viser at det i juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge. Det er 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

– Boligmarkedet har allerede hentet seg inn etter korona-fallet i vår. Vi har hele tiden trodd at boligmarkedet skulle klare seg godt igjennom «krisen» (som uteble), men selv de største optimistene kunne ikke forvente denne utviklingen. Jeg mener dette viser at boligmarkedet i Norge er svært robust, sier Buraas.

I juni ble det lagt ut 10.984 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2019.

– Både selgerne, kjøperne og meglerne ferierer i Norge og følger boligmarkedet tett, og juni ser derfor ut til å gi oss samme effekten som i påsken. Det vil si at det så langt har vært mange omsetninger i en normalt rolig periode, og jeg tror juli også kommer til å vise spennende tall, sier Buraas.

– DNB Eiendom har tatt inn vesentlig flere oppdrag enn i juni 2019, og mye tyder på trenden vil fortsette utover sommeren og høsten. Vi ser også at utstedelser av finansieringsbevis ligger over normalt for sommeren, og det bekrefter at det fortsatt er både kjøpere og selgere ute i markedet.

 Vil du vite hva boligen din er verdt i dagens marked? Bestill verdivurdering her

 

Optimismen har steget

Buraas mener forklaringen til det sterke boligmarkedet først og fremst ligger i et oppdemmet behov fra mars og april, samt utsikter til lave renter fremover.

– Boligmarkedet de siste to årene har aldri vært mer stabilt, og det vi ser nå er at optimismen har steget i takt med at samfunnet har åpnet seg opp igjen. Vi skal heller ikke undervurdere at korona har ført til at boligbehovene har endret seg noe, og at det er grunnen til at mange er på utkikk etter nytt hjem.

 

Raskest salgstid i Oslo

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 71 dager.

By

Oms.tid

Prisendring juni 2020,ses korrigert

Endring 1 år (juni/juni)

Gj.snitt kvm.pris (kroner)

Oslo

25 d

1,7 %

5,4%

75.112

Bergen

35 d

1,7 %

5,1 %

44.480

Trondheim

42 d

0,2 %

1,8 %

46.260

Stavanger/omegn

71 d

0,6 %

-0,5 %

35.380

Norge

50 d

1,0 %

3,5 %

43.407

Tall fra Eiendom Norge og finn.no, 3. juli 2020

 

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Asker og Bærum med en oppgang på 3,1 prosent, etterfulgt av Romerike med 3,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,2 prosent.

– Så langt er vi ikke bekymret for prisvekst fordi boligmarkedet har vært svært stabilt og velfungerende, og prisveksten har heller ikke vært unormalt høy over tid. Men vi må huske på at vi lever i en usikker tid der korona kan blusse opp igjen, og de økonomiske utfordringene er uforutsigbare, sier Buraas.

– Når markedet er i vekst, er det mange selgere som fort får urealistiske forventninger. I dag har vi imidlertid så mye digital innsikt at du må treffe på pris. Prises boligen for aggressivt uteblir kjøperne. Selv om det er stor aktivitet og mange oppnår gode priser, er det ikke en garanti for budrunder som ender langt over takst.

Selg boligen din med oss - kom i kontakt med en eiendomsmegler her