Gå til innhold
Boligmarkedet

Boligprisene: Økt skille mellom øst og vest i Bergen

Av Kristin O. Iversen, 18.4.2018 Foto: Blinck
Den nye prisrapporten viser positive takter i boligmarkedet i Bergen, sier Dag Jonny Johannessen. - Samtidig ser vi at forskjellen er stor mellom øst og vest.
Kilde: Regionsrapport Vestlandet fra Eiendom Norge 15.4.2018© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis